Aktualizacja LSR w związku z ubieganiem się o dodatkowe środki finansowe na rozwój obszaru powiatu ryckiego

Written by Anna Wąsowska / Written by Rafał Machnicki
Sunday, 29 March 2020 10:35
A- A A+

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 690 000 zł,  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” przedstawia propozycje zmian jakie zostały wprowadzone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Propozycje zmian zaznaczone zostały kolorem czerwonym. Konsultacje społeczne trwały w okresie od 12 lutego 2020 r. do dnia 26 lutego 2020 r. Wnioski wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian przedstawionych w LSR można składać w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. elektronicznie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Po upływie tego terminu zostanie podjęta uchwała w trybie obiegowym.

Lokalna Strategia Rozwoju

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych