Samorząd

Komunikat dotyczący wniosków do CEIDG w okresie pandemii COVID-19

Logo CEIDG

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG

Odpis aktu stanu cywilnego przez internet

Tabliczka z napisem "Urząd Stanu Cywilnego"

Odpis aktu stanu cywilnego: aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu można załatwić przez internet, za pośrednictwem portalu https://www.gov.pl/

Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach

W dniu 30.04.2020 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu, który zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i przetworzonej.

Informacja o zawieszeniu biegu terminów w postępowaniu administracyjnym

Informujemy, że stosownie do treści art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn, zm.) bieg terminów w procedurze administracyjnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Najważniejsze informacje serwisowe dotyczące instalacji solarnej

Informacja dla beneficjentów projektów realizowanych przez Gminę Ryki pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki – Czysta Energia” oraz „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki – Przyjaźni Środowisku".

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji przypadającego 4 maja wspomnienia św. Floriana – patrona strażaków, składam wszystkim Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej jak i Strażakom Ochotnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu osobistym oraz poczucia dumy i satysfakcji z pełnionej służby.

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Flaga Polski

Szanowni Państwo!
3 maja to data szczególna, związana z rocznicą uchwalenia w 1791 roku Konstytucji.
Święto upamiętniane jest corocznie  przez mieszkańców Gminy Ryki uroczystym pochodem. Jednak ze względu na ograniczenia epidemiologiczne w tym roku nie planujemy przeprowadzenia ceremonialnych uroczystości.
Informujemy, że 3 maja o godz. 10.30 w Kościele Parafialnym będzie odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny.
Po Mszy Świętej Władze Miasta na czele z Panem Jarosławem Żaczkiem Burmistrzem Ryk oraz Władze Powiatu złożą wieńce pod pomnikiem 3 Maja 1791r. w Rykach.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych