Samorząd

Życzenia urodzinowe z okazji 100 lat dla Pani Władysławy Kawki

W niedzielę, 15 stycznia Burmistrz Ryk Jerzy Gąska w imieniu, władz Gminy i jej mieszkańców złożył najlepsze życzenia z okazji jubileuszu 100 -nych urodzin Pani Władysławie Kawce z Nowej Dąbi.

Zagłosuj na Ryki w konkursie 100 placów zabaw na 100 lat Nivea

Szanowni Państwo - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszkańcy i sympatycy Ryk i Ziemi Ryckiej!

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rykach przystąpiła do konkursu NIVEA - 100 placów zabaw na 100 lat NIVEA. Mamy szansę zyskać dla naszej społeczności piękny plac zabaw o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ogłoszenie

Urząd Miejski w Rykach informuje, iż w dniach od 1 kwietnia do 15 października 2011r. realizuje zadanie pn. „Demontaż, odbiór i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych na terenie Gminy Ryki w 2011r.”. Zadanie finansowane jest ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie.

NFOŚiGW WFOŚiGW

XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej w Rykach

W dniu 28 sierpnia 2009roku, /piątek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Karola Wojtyły 29 odbędzie się XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach.

Bieżące informacje o postępie prac nad wdrożeniem LPR

W ramach realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki” dofinansowanego z RPO WL na lata 2014-2022, Gmina Ryki zrealizuje 5 zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022.

Gra miejska w ramach pikniku rewitalizacyjnego

28 marca o godz. 11:30 na Rynku Starym w Rykach odbył się kolejny już Piknik Rewitalizacyjny połączony z grą miejską w ramach opracowania dokumentu „Program Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016-2022. W czasie pikniku i gry miejskiej przedstawiono założenia i etapy programu rewitalizacji. W grze miejskiej udział wzięła młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rykach.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych