ALIVE1

ROK SZKOLNY 2015/2016


INFORMACJA

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 (1.09.2015) autobusy szkolne będą kursowały według poniższego harmonogramu:

Stawy (dworzec PKS, Hortex, Przemysłowa, Stawy-osiedle, Słowackiego, ZSO Nr2) - godzina wyjazdu z PKS - 8.20

Ownia (dworzec PKS, Zalesie, Potok, Ownia, Dąbia, ZSO Nr2) - godzina wyjazdu z PKS - 8.10

Dąbia (dwprzec PKS, Dąbia-POM, Majdan, Niwa Babicka, Dąbia-szkoła, ZSO Nr2) - godzina wyjazdu z PKS - 8.10

Swaty (dworzec PKS, Więcków, Edwardów, Swaty-szkoła, ZSO Nr2) - godzina wyjazdu z PKS - 8.05

Odjazd autobusów po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego planowany jest o godzinie 11.00.


ZAKOŃCENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

26 czerwca 2015 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015.

O godzinie 9.00 zebrali się uczniowie klas 1 – 6 Szkoły Podstawowej, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły. Galę zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Ryk - p. Jarosław Żaczek, przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców - p. Monika Szarek, p. Maciej Lorenc, p. Katarzyna Matyska, p. Elżbieta Kuchnio, p. Joanna Stępień, p. Marzena Wiśniewska.

Rozpoczęli uczniowie klas pierwszych układem tanecznym przygotowanym przez Monikę Lis i Wiktorię Pawelec (uczennice klasy 3a gimnazjum) pod kierunkiem p. Agnieszki Kurdziałek.

Prymusi klas szóstych, uczniowie, którzy osiągneli średnią 5,0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie, otrzymali złote tarcze, świadectwa z czerwonym paskiem, nagrodę książkową oraz list gratulacyjny dla rodziców.

Uczniowie wyróżnieni z klas szóstych.

Prymusi i wyróżnieni z klas piątych Szkoły Podstawowej.

Prymusi i wyróżnieni z klas czwartych Szkoły Podstawowej.

Prymusi i wyróżnieni z klas trzecich Szkoły Podstawowej.

Prymusi i wyróżnieni z klas drugich Szkoły Podstawowej.

Prymusi i wyróżnieni z klas pierwszych Szkoły Podstawowej.

Uczniowie klas gimnazjalnych zebrali się na sali gimnastycznej o godzinie 12.00. Na tę część uroczystości przybyła Pani Dyrektor Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Hanna Jończyk, przedstawiciele Rady Rodziców - p. Maciej Lorenc, p. Agata Okleja - Lewczyk, p. Małgorzata Maj, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dla podkreślenia uroczystego charakteru zakończenia szkoły, uczniowie klas trzecich gimnazjum rozpoczęli część artystyczną polonezem.

Prymusi klas trzecich otrzymali złote tarcze, świadectwo z czerwonym paskiem, nagrodę książkową oraz list gratulacyjny dla rodziców. Wszyscy uczniowie klas trzecich otrzymali srebrne tarcze z rąk wychowawców.

Prymusi i uczniowie wyróżnieni z klas drugich i pierwszych gimnazjum.

Uczniowie, którzy osiągneli najwyższą średnią w klasie, otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Nagrody za 100% frekwencję w roku szkolnym 2014/2015.

Nagrody za udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, działalność na rzecz szkoły, zawodach sportowych.

Pożegnanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach Pana Marka Kępki przez uczniów, Burmistrza Ryk, nauczycieli, rodziców.

Pożegnanie Pani Małgorzaty Maj.


DZIEŃ SPORTU

W naszej szkole co roku w czerwcu organizowany jest "Dzień Sportu", w którym bierze udział cała szkoła (podstawowa i gimnazjum). Nauczyciele wychowania fizycznego starają się co roku wymyślać coraz to nowsze konkurencje dla uczniów.


VI Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

VI Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej odbył się 11 czerwca w Sanktuarium O.O. Karmelitów w Woli Gułowskiej. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz młodzież z klas gimnazjalnych. Uczniowie obejrzeli koncert, oraz wzięli udział w mszy pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa. Kazimierza Gurdy. Uroczystości związane były z przyjęciem relikwii św. Jana Pawła II. Na zakończenie odbyło się spotkanie integrujące połączone z posiłkiem.


V FESTYN RODZINNY

31 maja 2015 roku już po raz piąty odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców i społeczność uczniowską Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach. Głównym celem było umożliwienie wzajemnego poznania się i integracja mieszkańców okolicznych miejscowości. Chętnych do wspólnej zabawy i rodzinnego spędzenia czasu nie zabrakło.

Uczniowie zaprezentowali:

# przedstawienie "Trzy świnki",

# występy wokalne,

# grę na instrumentach,

# pokazy taneczne,

# konkursy i zabawy.

Jednš z atrakcji były również cukierki zrzucane z samolotu. Zbieranie ich przypominało szukanie grzybów w lesie.

Oprócz bogatej części artystycznej na Festynie nie mogło zabraknąć wspólnego grillowania,sałatek, gofrów, waty cukrowej.

Dużą atrakcją, szczególnie dla dzieci, były również występy grupy cyrkowej.

Przed publicznością zaprezentowali się także laureaci i wyróżnieni w szkolnej edycji "X Faktor".

V Festyn Rodzinny nie odbył by się, gdyby nie wsparcie Sponsorów, rodziców, ludzi dobrej woli:

Burmistrz Ryk - p. Jarosław Żaczek,

Państwowa Straż Pożarna w Rykach,

Redakcja "Twój Głos",

Drukarnia "Figaro",

Komenda Powiatowa Policji w Rykach,

Centrum ogrodnicze "Daglezja na Zielonej",

"MEDI TRANS" - Jolanta Czopek i Sławomir Czopek,

Spółdzielnia Mleczarska w Rykach,

BGŻ SA oddział w Rykach,

Ferma drobiu Ryki- E. i W. Szewczyk & H. i K. Błachnio,

Piekarnia "Hega" – Marek i Andrzej Gąska,

Pływalnia Powiatowa w Rykach,

Firma PUMAR – Maria i Tadeusz Pudło,

Aeroklub Dęblin,

Bank PKO BP Oddział Ryki,

Deutsche Bank,

Salon Play Ryki,

Firma Orange,

CEMAR - p. Paweł Ostrzyżek,

Ognisko muzyczne - p. Grzegorz Pośpiech,

Ochotnicza Straż Pożarna - Swaty,

Firma Konektor - p. Marek Pajdowski,

p. Anna Maj,

p. Urszula Sitko,

p. Monika Falenta,

p. Jan Marciniak,

p. Marek Zaręba,

p. Dagmara i Grzegorz Krukowscy,

p. Diana I Piotr Flak,

p. Monika i Zdziasław Szarek,

p. Maciej Lorenc,

p. Marzena Wiśniewska,

p. Joanna Stępień,

p. Teresa Michalak,

p. Elżbieta Kuchnio,

p. Krzysztof Kubak,

p. Katarzyna i Zbigniew Matyska,

p. Anna Jaroszewska,

p. Katarzyna Kurek,

p. Dorota Siwek,

p. Agata Okleja - Lewczyk,

p. Krystian Filipek,

p. Anna Gosek.

Wszystkim sponsprom, organizatorom, ludziom dobrej woli składamy serdeczne podziękowania. Bez ich bezpośredniego zaangażowania organizacja tak dużej imprezy byłaby bardzo trudna. Dziękujemy również wszystkim, którzy zechcieli przybyć na V Festyn Rodzinny, za wspólne świętowanie i zapraszamy za rok.


W poselskich ławach

1 czerwca 2015 po raz XXI odbył się Sejm Dzieci i Młodzieży. Młodzież z gimnazjów i szkół średnich z całej Polski zasiadła w ławach poselskich, by debatować na temat miejsca młodych i ich udziału w życiu publicznym. W gronie 28 posłów i posłanek z Lubelszczyzny znalazły się uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach - Oliwia Warowna i Dominika Wozniak. To one w ramach zadania rekrutacyjnego przeprowadziły spacer badawczy na terenie parku przy Ulicy Warszawskiej, by zbadać, jakich zmian oczekuje społeczność miejska. Uczennice oraz ich opiekunki (Beata Tarczoń i Monika Mierzwińska) jeszcze raz pragną podziękować wszystkim uczestnikom badania oraz osobom, które przyczyniły się do realizacji wybranych wniosków. Słowa podziękowania kierujemy do: p. Magdaleny Wozniak, p. Bogumiły Porowskiej, słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Rykach, pracowników Urzędu Miejskiego, właścicieli firm "Daglezja na Zielonej", "Trako", "Womar", Dyrekcji szkoły oraz redakcji "Twojego głosu".

Tak swój pobyt w Sejmie wspominają gimnazjalistki:

Oliwia: "Sejm Dzieci i Młodzieży to nowe, budujące doświadczenie. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w pracach nad ustawą oraz obradach, w jakich biorą udział znani politycy. Razem z przyjaciółką chcemy dobrze wykorzystać zdobyte umiejętności i dalej wprowadzać zmiany, których domaga się młodzież. Wyjazd był okazją do poznania ludzi z całej Polski, nawiązania nowych znajomości."

Dominika: "Obrady Sejmu zostały poprzedzone jednodniowymi warsztatami na temat "Rola lidera w grupie", dlatego sądzę, że dobrze zostałyśmy przygotowane do koordynowania działań w swoim środowisku. 1 czerwca mogliśmy spotkać się z Marszałkiem Sejmu Radosławem Sikorskim i wicemarszałkami oraz premier Ewą Kopacz, ministrami oświaty i finansów oraz Rzecznikiem Praw Dziecka. To fascynująca przygoda."

M. Mierzwińska


Gimnazjalistki otrzymały nominacje poselskie

Dnia 27 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie nominacji poselskich na XXI Sesję Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Z rąk wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka otrzymały je 2 uczennice klasy IId: Dominika Wozniak i Oliwia Warowna. To one będą reprezentować szkołę i województwo lubelskie w Sejmie podczas obrad 1 czerwca 2015 roku. Oprócz nich z Lubelszczyzny w ławach poselskich zasiądą przedstawiciele z Biłgoraja, Szczebrzeszyna, Lublina, Wierzbicy, Hrubieszowa, Zamościa i Chełma. Dzięki temu uczennice będą mogły w praktyce poznać zasady legislacyjne, brać udział w tworzeniu ustaw i głosować nad nimi. Otrzymane mandaty poselskie są dla nich nagrodą za wykonane działania w ramach zadania rekrutacyjnego pod hasłem: "Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież".

M.Mierzwińska


Wiedeń zdobyty

W dniach 20-23 maja gimnazjaliści klas II uczestniczyli w wycieczce do Wiednia i Bratysławy. Organizatorkami wyjazdu były nauczycielki: Anna Żaczek, Monika Mierzwińska oraz Danuta Kępka, które od lat współpracują z Biurem Turystyki Szkolnej w Dęblinie.

Podczas wycieczki uczniowie mogli poznać zabytki Wiednia i Bratysławy. Wszystkich zachwyciły monumentalne budowle z pięknymi zdobieniami i złoceniami. Potęga Habsburgów wywarła na wszystkich niezapomniane wrażenia. W trakcie podróży podziwialiśmy Stare Miasto w obrębie Ringu: Katedra św. Szczepana, Opera, Parlament, Ratusz, Kościół Wotywny, podziemia kościoła Kapucynów z grobami Habsburgów, Hofburg – rezydencję cesarską, Stadtpark z pomnikami muzyków, Dom Hundertwassera, letnią rezydencję cesarską w Schonbrunn wzorowaną na paryskim Wersalu, gdzie spacerowaliśmy też malowniczymi alejkami ogrodów pałacowych pod pomnik Neptuna i na Wzgórze Gloriette. Odwiedziliśmy też Kahlenberg – Kościół św. Józefa, Kaplicę Jana III Sobieskiego, gdzie przed wiekami tryumfował Jan III Sobieski i skarbiec cesarski. Młodzieży szczególnie spodobała się wizyta w parku rozrywki Prater, gdzie mogli skorzystać z różnych atrakcji i z wielkiego koła podziwiać panoramę Wiednia. W wolnym czasie mogliśmy spróbować tortu Sachera i zrobić zdjęcia z przedstawicielami Opery lub Filharmonii Wiedeńskiej w strojach z czasów Mozarta. Wyjazd był udany i dostarczył wszystkim wiele pozytywnych emocji. Zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu z tej wycieczki.


Spacer badawczy po parku

Uczniowie ZSO nr2 w Rykach po raz kolejny otrzymali mandat posła na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Tematem tegorocznego zadania rekrutacyjnego było "Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież". Dnia 20.03.2015r odbył się spacer badawczy zainicjowany przez młodzież, którego uczestnicy w nowy i krytyczny sposób spojrzeli na park przy ulicy Warszawskiej. Zgromadzeni zaproponowali szereg zmian, które należałoby wdrożyć w parku. Na podstawie uzyskanych informacji młodzież podjęła się realizacji następujących działań:

*napisanie petycji do władz miasta Ryki z prośbą o wykonanie nowych nawierzchni alejek;

*odnowienie ławek - przez pomalowanie ich;

*dosadzenie krzewów ozdobnych - we współpracy z MGCK oraz szkółką drzew i krzewów "Daglezja na Zielonej";

*opracowanie zasad zachowania w parku i umieszczenie ich w widocznym miejscu przy pałacu;

*ustawienie nowych koszy na œmieci – wykonanych przez uczniów;

*wykonanie i ustawienie tabliczek – "Szanuj zieleń".

Zdjęcia są dokumentacją wykonania zaplanowanych działań.


Jan Paweł II bliski dzieciom i młodzieży ryckiej "dwójki"

Dnia 18 maja w ZSO nr 2 w Rykach odbył się Dzień Patrona, który zawsze jest obchodzony w rocznicę urodzin Karola Wojtyły. To rok wyjątkowy, bo w 2015 roku przypada 15 rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II, 10 rocznica śmierci papieża i 1 rocznica Jego kanonizacji. Razem ze społecznością szkolną uroczystość przeżywali zaproszeni goście: burmistrz Ryk p. Jarosław Żaczek, wiceburmistrz Ryk p. Magdalena Wozniak, dyrektor SASiP p. Hanna Jończyk oraz ks. prałat Stanisław Burzec, ks. dziekan, proboszcz Parafii w Rykach Krzysztof Czyrka oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem "Młodzi, wy jesteście moją nadzieją" i podkreślały szczególne miejsce dzieci i młodzieży w nauczaniu papieża Polaka, a także nawiązywały do Swiatowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Po wysłuchaniu okolicznościowego montażu przygotowanego pod kierunkiem polonistek: Henryki Prorok i Moniki Mierzwińskiej uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia za udział w różnych konkursach papieskich. Tradycją szkoły są konkursy plastyczne, literackie i recytatorskie poœwięcone sylwetce patrona szkoły (organizowane przez Samorząd Uczniowski i nauczycieli przedmiotów), które każdego roku cieszą się dużym powodzeniem wśród uczniów.

Należy podkreślić, ze nauki Jana Pawła II odgrywają ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia i są dla nich drogowskazem. Uczniowie "dwójki" są wierni tradycjom papieskim, co wielokrotnie udowodnili, biorąc udział w różnych przedsięwzięciach poświęconych swemu patronowi.

M. Mierzwińska


"Laleczka z porcelany"


"Trzy świnki"


KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Dnia 7 maja 2015 roku w naszej szkole odbył się konkurs piosenki anglojęzycznej zatytułowany "Szalone lata 60, 70, 80". Brały w nim udział klasy szkoły podstawowej a także uczniowie gimnazjum. Uczniowie przedstawili wcześniej wylosowane przez siebie piosenki, które przygotowali wraz z wychowawcami i nauczycielami języka angielskiego. Gościem specjalnym była Beyonce, która wraz z prowadzącą zapowiadała występy. W jury zasiedli: p. dyr Hanna Majek, p. Agnieszka Kurdziałek, p. Łucja Chmielewska - Kozdrój i Martyna Łubianka. Wszyscy świetnie się bawili, nucąc stare przeboje.

Konkurs zakończył się występem Beyonce oraz ogłoszeniem wyników i wręczeniem dyplomów.

Szkoła podstawowa:

I miejsce - klasa 5a

II miejsce - klasy 4a i 4b

III miejsce - klasy 5b i 6b

Gimnazjum:

I miejsce - klasa 2d

II miejsce - klasa 1b

III miejsce - klasa 3a

Dnia 7 maja 2015 roku w naszej szkole odbył się konkurs piosenki anglojęzycznej


224 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-go MAJA


ZBRODNIA KATYŃSKA


TURNIEJ WIEDZY MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEJ

Dnia 16 kwietnia 2015 roku odbył się "Turniej wiedzy matematyczno – przyrodniczej" dla klas II gimnazjum.

Cele turnieju:

1. Integrowanie wiedzy i umiejętności międzyprzedmiotowych.

2. Motywowanie uczniów do pracy w grupie.

3. Stworzenie uczniom szansy na promowanie swoich wiadomości i umiejętności.

W turnieju brały udział 3-osobowe zespoły klasowe (każda klasa wybierała swoich przedstawicieli). Zespoły te, w okreœlonym czasie, rozwiązywały wylosowane wcześniej zadania o treści matematyczno – przyrodniczej.

Obowiązywał zakres materiału realizowany na matematyce, biologii, geografii, chemii oraz fizyce w klasie I i II gimnazjum.

Poprawność każdego wykonanego zadania oceniał powołany zespół nauczycieli i przedstawiciel SU przydzielając odpowiednią liczbę punktów.

Uczestnicy turnieju wzięli udział w następujących konkurencjach:

* Wyjaśnij pojęcia.

* Państwa europejskie i ich stolice.

* Przyciąganie na innych planetach układu słonecznego.

* Wybitni naukowcy i ich odkrycia.

* Zanieczyszczenia środowiska i ich skutki.

Do opracowania wyżej wymienionych konkurencji i przygotowania turnieju włączyły się nauczycielki szkoły w osobach:

- Hanna Beczek

- Małgorzata Żukowska

- Anna Żaczek

- Małgorzata Pawłowicz

W finale na 1 miejscu znalazła się klasa II c, 2 miejsce zajęły ex aequo klasy II b i II d. Trzecie miejsce przypadło klasie II a. Zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymali nagrody książkowe. Pozostałe klasy otrzymały dyplomy uczestnictwa.

Anna Żaczek


Turniej humanistyczny


WIELKANOC

Przeżywając czas Wielkiego Postu odkrywaliśmy miłość Boga do człowieka. Pan Jezus Syn Boży, który przyszedł na świat, aby umrzeć za nas słabych, grzesznych na drzewie krzyża pokazał jak bardzo Bóg kocha człowieka. Jednak historia życia Chrystusa na ziemi nie kończyła się jego śmiercią i złożeniem ciała do grobu. Poprzedzała tylko najradośniejsze i najwspanialsze wydarzenie - ZMARTWYCHWSTANIE. Tę prawdę starali się przybliżyć uczniowie klasy Ib oraz schola pod kierunkiem p. Beaty Miłosz, p. Hanny Beczek, p. Marii Żaczek i p. Tomasza Antolaka 31 marca 2015 roku podczas uroczystego apelu "Zbawienie Przyszło przez Krzyż".

B. Miłosz


Konkursy wielkanocne

Tradycją naszej szkoły jest, że Samorząd Uczniowski przed świętami ogłasza konkursy plastyczne. Każdy uczeń, który wziął udział w konkursie otrzymał dyplom oraz słodki upominek ufundowany przez Radę Rodziców.

Lista uczniów biorących udział w konkursach "Wielkanocne ozdoby"

klasa 1a

Maja Jończyk, Amelia Noworol, Maja Ostrzyżek, Zuzanna Majek, Julia Bożek, Bartosz Jaskuła, Maja Jabłońska, Zuzanna Strachota, Mieszko Adamski, Maja Polak, Martyna Pudło

klasa 1b

Michał Mierzwiński, Martyna Szymańska, Gabriela Krupa, Igor Jurkowski, Tomasz Cuch, Dominika Graczyk, Jan Jaworski, Julia Stańczak,

klasa 1c

Jagoda Wojtaś, Mateusz Sulejczak, Wojciech Żelazko, Anna Gugała, Jakub Wiak, Aleks Osial, Wiktoria Branicka, Mateusz Olek, Weronika Mazur, Amelia Kulka, Jagoda Józwik

klasa 2a

Tomasz Cybulski, Emil Dudek, Zofia Jońska, Natalia Stańczak, Wiktor Karpiński, Emilia Jońska, Aleksander Kalbarczyk, Amelia Kośmicka, Krzysztof Szarek, Amelia Stachowska

klasa 2b

Gabriela Sikora, Jakub Filipek, Wiktoria Jędrych, Weronika Jędrych, Anna Mroczek, Emilia Rosołowska, Malwina Prokopek, Patrycja Piecyk, Artur Stopa, Emilia Sopiela

klasa 2c

Izabela Maraszek, Nikola Moniak, Maria Łubianka, Wojciech Olszak, Natalia Falenta, Kornelia Gawryołek, Gabriela Spiewak, Katarzyna Szlendak

klasa 3a

Jan Warowny, Zuzanna Polewicz, Adam Marek, Bartłomiej Rafałko, Paweł Rulak, Wiktoria Michalak, Natalia Zarzycka, Mateusz Koryś, Magdalena Stoń, Mateusz Szymański

klasa 3b

Maciej Narecki, Piotr Szarek, Michalina Łuszczak, Julia Błonka, Mateusz Piecyk, Natalia Kuchnio

klasa 3c

Paulina Listopad, Emilia Wiak, Igor Majchrzak, Piotr Zykubek, Jakub Lasek, Amelia Piwońska, Wiktoria Krawczyk, Michał Maruszak, Maciej Niebrzydowski, Aleksander Wiśniewski

klasa 4a

Zuzanna Mazurek, Martyna Marciniak, Maja Mroczek, Szymon Długaszek, Kacper Kuchnio, Natalia Stępień, Maja Dębek, Hanna Golak, Jakub Buczek, Jagoda Kulik, Szymon Prokopek, Fabian Tyrkowski

klasa 4b

Emilia Kania, Alicja Zaręba, Julia Głodek, Natalia Sikorska, Krystian Kornas

klasa 5a

Szymon Sergiel, Filip Grodzicki, Wiktor Kępka, Natalia Sulejczak, Martyna Gałązka, Oliwia Wójcik, Alicja Jakoniak, Filip Majchrzak, Diana Jędrych

klasa 5b

Zuzanna Kurek, Hubert Narecki, Maja Mucha, Oliwia Kurzep, Stanisław Skwarek, Piotr Chłopecki, Anna Jaworska, Kacper Maruszak, Alicja Karczmarz, Izabela Karczmarz

klasa 6a

Olgierd Łuszczak, Iga Szeloch

klasa 6b

Aleksandra Ozdzińska, Żaneta Janiszek, Emilia Papiewska

klasa 6c

Zuzanna Marciniak, Filip Żelazko, Eliza Jończyk, Kornelia Wasilewska, Aleksander Stoń

klasy 1 - 3 gimnazjum

Kacper Klos - klasa 1a, Justyna Sadura - klasa 1a, Magdalena Mitkowska - klasa 1b, Aleksander Kryczka - klasa 1c, Katarzyna Jaworska - klasa 1c, Patryk Chlebowski - klasa 1c, Julia Bryzek - klasa 1d, Karolina Góraj - klasa 1d, Wiktoria Doroś - klasa 1d, Weronika Szeloch - klasa 2b, Paulina Góraj - klasa 2c, Julia Mucha – klasa 2d, Katarzyna Sadura - klasa 3c, Aleksandra Soból - klasa 3c, Emilia Chmielewska - klasa 3c, Adrianna Cuch - klasa 3d, Karolina Bednarczyk - klasa 3d, Olga Osial - klasa 3d, Karolina Chlebowska - klasa 3d, Anna Lipska - klasa 3d, Magdalena Buczek – klasa 3d


Alert ekologiczny

Uczniowie klas gimnazjalnych na zajęciach plastycznych wykonywali plakaty dotyczącze szkodliwości wypalania traw.


Szkolny przegląd piosenki ekologicznej

W dniu 26.03.2015, na godzinie wychowawczej odbył się Szkolny Przegląd Piosenki Ekologicznej. Zorganizowanie konkursu było jednym z zadań Alertu Ekologicznego. W konkursie wzięło udział 11 klas gimnazjum a klasa III B była odpowiedzialna za organizację i prowadzenie konkursu. Wszystkie klasy bardzo się starały wystąpić dobrze ale pierwsze miejsca przypadły klasom: III C i I A. Były również dwa drugie miejsca, które uzyskały: II D i I B oraz dwa trzecie, na których uplasowały się: III A i I C. Pozostałe klasy dostały dyplomy za udział w konkursie. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani dyr. Hanna Majek, pani Agnieszka Kurdziałek i przedstawicielka uczniów - Klaudia Kornas.

Hanna Beczek


"Dwójka" uczciła 10 rocznicę śmierci Jana Pawła II

Społeczność ZSO nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach od 15 lat cyklicznie organizuje różne uroczystości przybliżające życie i pontyfikat patrona szkoły - Jana Pawła II. W ramach obchodów 10 rocznicy śmierci tego wielkiego Polaka odbył się turniej wiedzy pod hasłem "Polak w Watykanie" adresowany do klas IV-V oraz I-II gimnazjum. Każdą klasę reprezentowała 3-osobowa drużyna. Organizatorami turnieju były polonistki: Ewa Karczmarz, Henryka Prorok oraz Monika Mierzwińska, zaś nagrody ufundowała Rada Rodziców i dyrekcja szkoły.

Uczniowie gimnazjum zmierzyli się w następujących konkurencjach: "krzyżówka", "ślepy los"- pytania dotyczące dzieciństwa, kariery duchownej oraz pontyfikatu Papieża, "najważniejsze wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II"oraz "pielgrzymki do Polski". Natomiast uczniowie szkoły podstawowej rywalizowali w konkurencjach: co przedstawia ilustracja, ważne wydarzenia pontyfikatu oraz pytania otwarte i zamknięte ze znajomości życiorysy patrona szkoły. W kategorii "szkoła podstawowa" zwyciężyła klasa Vb w składzie: Maja Mucha, Bartłomiej Kubak, Stanisław Skwarek, a w gimnazjum najlepsi okazali się uczniowie klasy Ic: Jakub Piątek, Igor Kamieński i Aleksander Kryczka. Kolejne miejsca zajęły klasy: IIc i IId gimnazjum. Ponadto każda klasa tuż przed świąteczną przerwą złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pomniku patrona.

Cieszy fakt, że uczestnicy turnieju wykazali się dużą wiedzą o Janie Pawle II. To dowodzi, że Jego postać i dokonania są bliskie dzieciom i młodzieży, a szkoła z powodzeniem podtrzymuje pamięć o tym Wielkim Papieżu.

Monika Mierzwińska


XII Targi Edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach

Tradycją w naszej szkole stało się organizowanie w marcu Targów Edukacyjnych dla uczniów gimnazjum. Tegoroczne Targi odbyły się już po raz dwunasty w dniu 19 marca.

Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz zaprezentowanie im warunków, w jakich odbywa się nauka w poszczególnych palcówkach. Targi rozpoczęły się wystąpieniem Dyrektora ZSO nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach, który przywitał uczestników i zaproszonych gości.

Podczas Targów zaprezentowało się 9 szkół ponadgimnazjalnych. Były to następujšce szkoły:

# I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach,

# Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie,

# Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie,

# Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie,

# Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,

# Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie,

# Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach,

# Liceum Plastyczne im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie,

# Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce - Letnisku

Uczestnicy Targów, uczniowie ZSO Nr 2 w Rykach otrzymali ulotki informacyjne z ofertami szkół, a także rozmawiali z przedstawicielami reprezentującymi poszczególne placówki.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim szkołom uczestniczącym w Targach i wyrażają nadzieję na współpracę w kolejnych latach.

Nina Piecyk


Spacer badawczy po parku

Uczniowie ZSO nr 2 w Rykach po raz kolejny ubiegają się o mandat posła na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Tematem tegorocznego zadania rekrutacyjnego jest: "Miejsca młodych -jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież".

Dnia 20 marca odbył się spacer badawczy zainicjowany przez młodzież, którego uczestnicy w nowy i krytyczny sposób spojrzeli na park przy ulicy Warszawskiej. Do udziału w tej inicjatywie zaproszono przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz instytucji i organizacji. Akcja była również upowszechniona w internecie i na terenie miasta w formie ulotek oraz plakatów. Na zaproszenie odpowiedzieli: przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, władze miasta Ryki, dyrektor Centrum Kultury w Rykach, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież z gimnazjum i szkół średnich oraz mieszkańcy miasta.

Zgromadzeni, spacerując po parku, mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami zmian, które należałoby wdrożyć w tym miejscu. Zebrane podczas spaceru badawczego informacje pozwoliły opracować następujące wnioski:

1.Zieleń w parku jest zaniedbana i niepielęgnowana – brak rabat i gazonów z kwiatami oraz ozdobnych krzewów.

2. Brak miejsc przyjaznych dla dorosłych, młodzieży i dzieci, np. placyków dla matki z dzieckiem.

3. Zbyt mała ilość koszy na śmieci.

4.Alejki są bardzo nierówne, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych i dzieci. W niektórych miejscach przejście grozi kontuzją.

5. Iloœć ławek w parku jest wystarczająca. Należałoby jednak ustawić nowe od strony ul. Słowackiego oraz niektóre odnowić. Ławki powinny być pomalowane na jeden kolor lub wymienione na bardziej stylowe pasujące do znajdującego się na jego terenie pałacu.

6.W parku znajduje się dużo ptasich gniazd. Ptaki zanieczyszczają alejki, ławki i spacerujących, a zamontowane odstraszacze są mało skuteczne.

7. Park z uwagi na swój stan nie jest miejscem, gdzie mieszkańcy Ryk chętnie spędzają czas. W związku z tym należy opracować projekt gruntownej jego rewitalizacji.

Oprócz mankamentów, uczestnicy badania dostrzegli także zalety tego miejsca. Park jest dużą przestrzenią zieleni potrzebną w mieście. Posiada odpowiednie oświetlenie, dobrze wytyczone alejki i w przyszłości, po gruntownych zmianach, może stać się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że nastąpi to w niedalekiej przyszłości, a podjęte przez młodzież działania zainicjują te zmiany.

Proponowane do realizacji przez uczniów działania:

1. Napisanie petycji do władz miasta Ryki z prośbą o wykonanie nowych nawierzchni alejek - bezpiecznych i przystosowanych dla matek z wózkami i osób niepełnosprawnych.

2. Odnowienie ławek i pomalowanie ich w jednym kolorze - we współpracy z rodzicami oraz koleżankami i kolegami z klasy.

3. Dosadzenie krzewów ozdobnych i ustawienie gazonów z kwiatami przy pałacu w parku - we współpracy z MGCK i szkółką drzew i krzewów "Daglezja".

4. Opracowanie zasad zachowania w parku i umieszczenie ich w widocznym miejscu na terenie parku.

5. Ustawienie nowych koszy - wykonanych przez uczniów.

Oliwia Warowna, Dominika Wozniak


SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA "SERDUSZKO"

12 marca 2015 roku Szkolny Klub Wolontariusza "Serduszko" po raz kolejny zorganizował kiermasz ciast. Na kiermasz trafiło ponad 40 pysznych wypieków. Dochód z kiermaszu wolontariusze przeznaczyli na wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni języka rosyjskiego.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy.

G. Piszczyńska


PLANUJEMY DZIAŁAMY ZMIENIAMY

W ramach projektu "Miejsca młodych - jakiej przestrzeni potrzebuje młodzież" uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach organizują spacer badawczy oraz sondę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą zmienić coś w naszym parku przy pałacyku, chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na zmianę oraz wziąć udział w badaniu.

Spacer badawczy odbędzie się dnia 20 marca 2015r. o godz. 15:30. Zbiórka przy pałacyku.


REGULAMIN TURNIEJU WIEDZY O PATRONIE SZKOLY JANIE PAWLE II POD HASŁEM "POLAK W WATYKANIE"

Cele:

* Przypomnienie i utrwalenie informacji o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II,

* Uczczenie 10 rocznicy śmierci patrona szkoły,

* Zainteresowanie dzieci i młodzieży sylwetka i dokonaniami patrona szkoły,

* Kultywowanie tradycji papieskich w szkole,

* Stwarzanie wychowankom sytuacji do prezentowania własnej wiedzy.

Adresaci:

* Turniej adresowany jest do uczniów klas IV-V szkoły podstawowej i klas I- II gimnazjum. W każdej kategorii (szkoła podstawowa i gimnazjum) turniej odbędzie się w innym terminie i przy zróżnicowanym zakresie tematycznym.

Zasady uczestnictwa:

* Każda klasa wybiera trzyosobowš drużynę, która będzie jš reprezentować w turnieju.

* Na pytania odpowiada drużyna.

* Zwycięska drużyna otrzymuje dyplom dla klas, a każdy uczestnik nagrodę ksišżkową, uwagę pozytywną oraz ocenę z religii. Pozostałe drużyny otrzymujš dyplomy, a każdy uczestnik uwagę pozytywną i ocenę z religii.

* Pytania obejmujš treści zaprezentowane w dziale "zakres materiału" i będą ułożone w oparciu o dostarczony przez organizatorów życiorys papieża (9 III 2015r.)

* Ponadto każda klasa typuje 4 osoby, które będą uczestnikami turnieju- widownia.

* Turniej dla klas IV-V odbędzie się 24 marca 2015 roku (wtorek, na 4 godzinie lekcyjnej, sala 32), zaś dla klas gimnazjalnych ok. 24- 25 marca- szczegóły zostaną podane w pózniejszym terminie.

Przebieg turnieju:

* Organizatorzy przewidują następujące konkurencje:

a) Krzyżówka z hasłem,

b) Slepy los- losowanie pytań,

c) Dopasuj zdjęcie do wydarzenia,

d) Zagadka multimedialna. Organizatorzy:

* Organizatorami turnieju sš nauczyciele j. polskiego (Ewa Karczmarz, Monika Mierzwińska, Henryka Prorok).


DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet to święto z długą tradycją, obchodzone od ponad stu lat. Uroczystość bardziej popularna i huczniej świętowana w okresie komunizmu. Teraz "kwiatek dla Ewy" nieco przybladł, ale w szkolnym zestawie uroczystości i ważnych wydarzeń święto obecne i co roku uroczyście obchodzone.

W naszej szkole Dzień Kobiet obchodziliśmy 9 marca. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klas 4b, której wychowawczynią jest p. Małgorzata Pawłowicz i klasy 6b z wychowawczynią p. Ewš Sulej. Pomocą służyli również uczniowie gimnazjum: Martyna Łubianka i Jakub Piątek, którzy wykonali solo piosenki. Ciekawie zaprezentowała się również uczennica 4 klasy - Natalia Sikorska, wykonując piosenkę R. Przemyk - "Babę zesłał Bóg", która zawsze cieszy się sympatią publiczności. W roli konferansjerów wystšpili po raz pierwszy bracia Kałaskowie.

Uroczystość miała humorystyczny charakter i pozwalała zobaczyć różne oblicza kobiety.

Uczniowie klasy czwartej zaprezentowali wiersze okolicznościowe, a elegancko ubrani dżentelmeni, którzy zasiedli przy kawiarnianym stoliku, wygłosili kilka zabawnych aforyzmów dotyczšcych kobiet. Następnie wystąpiła gimnazjalistka Karolina Góraj w roli sławnej amerykańskiej wróżki Esmeraldy. Przekazała zebranym nauczycielkom zabawne wróżby na najbliższą przyszłość.

Przesłania Esmeraldy przeplatane były występami zespołu stworzonego przez uczennice z klasy 6b. Przygotowały koncert złożony z popularnych, rytmicznych i wesołych piosenek, którą wspólną cechą były pojawiające się w tekście imiona kobiet. Jak wyraził się p. dyrektor Waldemar Głowienka: "dziewczyny z 6b świetnie czują się zarówno w męskim jak i kobiecym repertuarze", ponieważ artystki wystąpiły w męskich strojach.

Po reakcji publiczności można wnioskować, że uroczystość można zaliczyć do udanych.

E. Sulej


Walentynki


ZABAWA KARNAWAŁOWA W SZKOLE

Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają okazji, aby się zabawić! Wspaniałą ku temu okazją jest, niewštpliwie, zabawa karnawałowa, która w naszej szkole odbyła się 27,28,29 stycznia 2015r. dla uczniów klas I-III / IV-VI SP oraz młodzieży gimnazjalnej.

Najmłodsi na zabawę czekali z wielką niecierpliwością, bowiem przygotowali ciekawe kostiumy karnawałowe. W przerwie między tańcami dzieci zostały zaproszone do swoich klas na poczęstunek zorganizowany przez rodziców. W czasie zabawy odbyły się konkursy, przygotowane przez uczennice z klasy 1b gimnazjum.

Zabawy choinkowe były miłym akcentem po półrocznych trudach i zmaganiach uczniów z nauką. Wszystkim dopisywały humory, wszyscy świetnie się bawili, Do zobaczenia za rok!


X-FAKTOR

W dniach 26,27 i 28 stycznia 2015r. odbył się pirwszy etap trzeciej edycji szkolnego konkursu X-FACTOR zorganizowany przez p. Agnieszkę Kurdziałek i p. Marię Żaczek.

W poniedziałek 26.01.2015r w przesłuchaniu wzięli udział uczniowie z klas I-III SP:

1.Sikorska Gabriela kl. 2b

2.Filipek Jakub kl. 2b

3.Pacek Błażej kl.2b

4.Szlendak Emilia kl. 2b

5.Jędrych Wiktoria kl.2b

6.Gugała Anna, Wojtaś Jagoda i Mazur Weronika kl.1c

7.Dras Natalia kl.1b

8.Cuch Gabriela, Jabłońska Oliwia i Szymańska Maja kl.1b

9.Mroczek Anna kl.2b

10.Jaguś Amelia kl. 2a

11.Jońska Zofia kl. 2a

12.Piecyk Patrycja kl 2b

13.Falenta Natalia i Janiszek Ada kl.2c

14.Jurzysta Zuzanna kl.1c

15.Kalbarczyk Aleksander kl.2a

16.Błońska Aleksandra kl.3b

17.Krawczak Wiktoria kl. 3c

18.Wiak Emilia kl. 3c

19.Bilicz Aleksandra i Błońska Julia kl.3b

20.Łuszczak Michalina kl.3b

21.Papiewska Karolina kl. 3b

22.Maraszek Emilia kl. 3b

23.Jończyk Maja kl.1a

24.Dras Alicja i Niebrzydowska Natalia kl. 1b

We wtorek 27.01.2015r w przesłuchaniu wzięli udział uczniowie klas IV - VISP :

1.Kulig Jagoda kl. 4a

2.Markiewicz Dorota kl.4a

3.Burcon Kinga kl. 4a

4.Góraj Patrycja kl. 4b

5.Bukowska Natalia kl. 6b

6.Szeloch Kinga i Dziedzic Maja kl.6a

7. Papiewska Emilia i Lipska Maria i Zajšc Karolina kl. 6b

8.Kurek Zuzanna i Krukowska Zuzanna kl. 5b

9.Mucha Maja kl.5b

10.Stępień Zofia i Kolek Aleksandra kl.5a

11.Mroczek Maja kl. 4a

12.Szlendak Krystian kl.6c

13.Kwas Angelika kl. 4b

14.Sikorska Natalia kl. 4b

15.Kania Emilia kl.4b

16.Golak Hanna kl. 4a

W środę 28.01.2015r w przesłuchaniu wzięli udział uczniowie klas I - III Gim. :

1.Jagiełło Ewa kl. 2d

2.Chmielewska Weronika i Sadura Justyna kl. 1a

3.Kania Kacper kl. 2d

4. Jankowski Mateusz kl.2d

5.Lewczyk Filip kl.2d

6.Piotrowska Natalia kl. 1c

7.Bożek Karolina kl.1c

Do drugiego etapu jury w składzie :

- p. Agnieszka Kurdziałek - nauczyciel świetlicy

- p. Maria Żaczek - nauczyciel świetlicy

- Martyna Łubianka - uczennica kl. 1d gim.

zakwalifikowało następujšcych uczniów :

1. Filipek Jakub kl. 2b sp

2.Falenta Natalia i Janiszek Ada kl.2c sp

3.Łuszczak Michalina kl. 3b sp

4.Papiewska Karolina kl. 3b sp

5.Jończyk Maja kl. 1a sp

6. Papiewsaka Emilia, Lipska Maria i Zajšc Karolina kl. 6b sp

7.Mroczek Maja kl. 4a sp

8.Szlendak Krystian kl. 6c sp

9.Sikorska Natalia kl.4b sp

10.Bukowska Natalia kl. 6b sp

11.Jagiełło Ewa kl. 2d gim

12.Chmielewska Weronika i Sadura Justyna kl. 1a gim

13.Kania Kacper kl. 2d gim

14.Jankowski Mateusz kl. 2d gim

15.Pioterczak Natalia kl. 1c gim


Przedszkolaki z wizytą w szkole


Bezpieczne ferie

30.01.2015r. uczniowie klasy 2c szkoły podstawowej pod opiekš wychowawcy Joanny Stopa przygotowali inscenizację nt. "Zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Bezpieczeństwo na drodze", którą zaprezentowali uczniom klas 1-6 szkoły podstawowej oraz przedszkolakom.

Joanna Stopa


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

22 stycznia 2015r. odbył się uroczysty apel z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W uroczystości brała udział cała społeczność szkolna. Konwencja Praw Dziecka, czyli podstawowy dokument regulujący prawa dzieci, została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów w listopadzie 1989 roku po wnikliwej analizie praw i warunków życia w różnych krajach. W myśl tego dokumentu "dziecko - to każda istota ludzka poniżej 18 roku życia". Konwencja zawiera zestaw obowiązków i norm międzynarodowych mających na celu obronę dzieci przed zaniedbywaniem i wykorzystywaniem. Apel przygotowały pani Łucja Chmielewska-Kozdrój i pani Sylwia Warowna, a wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum: Patrycja Jakubik, Igor Majchrzak, Aleksandra Ozdzińska, Emilia Papiewska, Maria Lipska, Jakub Kałaska, Zuzanna Czmiel, Natalia Falenta, Jakub Grzelak, Klaudia Kowalczyk i Patrycja Kiliszek

Łucja Chmielewska - Kozdrój


Wiceminister wręczył nagrody gimnazjalistkom

10 stycznia 2015 roku w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim w Lublinie odbyła się Gala Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, podczas której wręczono nagrody laureatom wojewódzkiego konkursu literacko- plastycznego pod hasłem "Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków". Organizatorem konkursu był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Lubelskiego. Wśród laureatów konkursu literackiego znalazły się dwie uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach. Karolina Góraj z klasy Id gimnazjum zajęła II miejsce, a Ewa Jagiełło z klasy IId – III miejsce. Obie uczennice przygotowały wywiad z dziadkami wzbogacony rodzinnymi zdjęciami na temat tradycji w ich rodzinnych stronach w czasach ich młodości. Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego: Henryki Prorok i Moniki Mierzwińskiej.

Nagrodzone gimnazjalistki otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Wiceministra Edukacji Narodowej - p. Tadeusza Sławeckiego oraz Wicekurator Oświaty w Lublinie - p. Anny Szczepińskiej.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił chór chłopięcy "Słowiki lubelskie", zaś inscenizację wigilijną "Gość w dom, Bóg w dom" przygotowała amatorska grupa teatralna z Nasutowa. Warto dodać, że to nie jedyny sukces uczniów tej szkoły. W bieżącym roku szkolnym Jakub Jeżewski - uczeń klasy IId gimnazjum został stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego, który dzięki stypendium pragnie rozwijać swoje zdolności matematyczne. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Monika Mierzwińska


JASEŁKA BOŻONARODZENIOWEWieczór kolęd

Dnia 15 grudnia 2014r. w naszej szkole odbył się "Wieczór kolęd" dla rodziców, przgotowany pod kierunkiem pań Agnieszki Kurdziałek, Renaty Sopieli i Marii Żaczek. Wystąpiły dzieci, które uczęszczają na świetlicę sp, oraz wyróżnieni uczniowie z poprzednich edycji szkolnego konkursu X-Factor. Dzieci zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.


Zebrania z rodzicami - 15.12.2014 rok

Dnia 15 grudnia (poniedziałek) 2014 roku - spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami

klasy I - IV szkoły podstawowej - godz.16.30

klasy V i VI szkoły podstawowej oraz klasy I, II i III gimnazjum - godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy


MIKOŁAJ W SZKOLE

W piątek, czyli 5-go grudnia panował u nas szczególny klimat, gdyż - zgodnie z tradycją - gościliœmy świętego Mikołaja. Został on przywitany wierszem i piosenką. Wszyscy z pewną niecierpliwością oczekiwali na prezenty. Nikt nie został pominięty, pamiętał o wszystkich. Po otrzymaniu prezentów rozpoczęło się gorączkowe sprawdzanie ich zawartości. Po uśmiechniętych buziach można było się domyśleć, że Mikołaj trafił z podarunkami. Przejęte i uradowane buzie, zwłaszcza najmłodszych dzieci potwierdziły, że wierzą w Mikołaja i niecierpliwie go oczekują.

W tym wyjątkowym dniu "mikołajowe" czapki przyozdabiały głowy całej społeczności szkolnej. Każdy, kto przyszedł tego dnia w czapce Mikołaja lub ubrany na czerwono - był zwolniony z odpowiedzi ustnych.


XFACTOR


Otrzęsiny 2014r

Corocznie, otrzęsiny - to impreza na wesoło, w której pierwszoklasiści zdają swój "najważniejszy szkolny egzamin". Zdanie tego egzaminu upoważnia wszystkich pierwszoklasistów do wstąpienia do zaszczytnego grona gimnazjalistów.

Każda klasa wystąpi w kolorowym stroju:

1a – niebieski

1b- zielony

1c- szary

1d- czarny lub czerwony

Pierwszoklasiści w ramach przygotowań do imprezy musieli wybrać reprezentantów do konkurencji.

1.Konkurencja- czy rozpoznasz swojego wychowawcę - zadaniem uczniów było rozpoznanie na zdjęciach z dzieciństwa swoją wychowawczynię.

2.Konkurencja – taniec z miotłą - zadaniem ucznia/uczennicy był 3 min taniec z miotłą do podkładu muzycznego.

3. Konkurencja – konkurs wiedzy na temat szkoły - uczniowie odpowiadali na dwa pytania dotyczące szkoły np. kto jest patronem naszej szkoły.

4.Konkurencja – Co trzeba zrobić aby nauczyciel zrezygnował z przeprowadzenia zapowiedzianego sprawdzianu? - uczniowie odgrywali scenkę w której przedstawiali – Co trzeba zrobić aby nauczyciel zrezygnował z przeprowadzenia zapowiedzianego sprawdzianu?

5. Konkurencja – rozpoznaj przedmioty - uczeń/uczennica mając zawiązane oczy rozpoznawał przedmioty umieszczone w mące.

Za poszczególne konkurencje przydzielane były punkty. Wygrała klasa IB, której wychowawczynią jest p. Beata Tarczoń. Nnagrodą był dzień bez pytania.

Wszystkie klasy pierwsze uzyskały "Akt pasowania na gimnazjalistę"


ANDRZEJKI

Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów,…wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie zródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraznię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

Uczniowie szkoły podstawowej mieli okazję potańczyć i pobawić się przy rytmach muzyki współczesnej 25 listopada. Główną atrakcją wieczoru były wróżby andrzejkowe przeprowadzone przez uczennice klasy III gimnazjum, a przygotowane pod kierunkiem pań: Agnieszki Kurdziałek i Marii Żaczek. Każdy mógł poznać swoją przyszłość dzięki wróżbom z kubeczków (wylosowane przedmioty symbolizowały dalsze życie, np. pierścionek oznacza w przyszłości małżeństwo, moneta - bogactwo, różaniec - wskazuje, że zostanie się osobą duchowną). Można było również poznać imię przyszłej sympatii oraz dowiedzieć się, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Ciekawe, czy przepowiedziana przyszłość przełoży się na rzeczywistość?....

Aby poznać swoją przyszłość uczniowie musieli czekać w dłuuuuuugiej kolejce.

Podczas zabawy uczniowie spożyli poczęstunek przygotowany przez przybyłych na zabawę rodziców. Cały wieczór był więc pełen atrakcji oraz przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze.

Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.


Konkursy bożonarodzeniowe organizowane przez Samorząd Uczniowski

1. klasy 1 - 3 SP - Anioły, aniołki bożonarodzeniowe

2. klasy 4 - 6 SP - Choinka

3. klasy 1 - 3 gimnazjum - Bombka

4. konkurs dla wszystkich klas - szopka bożonarodzeniowa

5. konkurs dla klas - Choinka ubrana w ozdoby wykonane własnoręcznie

Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę

Każda praca musi mieć umieszczoną w widocznym miejscu informację zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Prace należy składać do p. K. Tomaszek i p. A. Gąska do 12 grudnia.


POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Szkolny Klub Wolontariusza "SERDUSZKO"

Zbieramy żywność w ramach akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Prosimy o przynoszenie produktów trwałych, np: makaron, cukier, mąka, kasza, konserwy, słodycze, bakalie, itp. Żywność prosimy przynosić do sali 40 lub do gabinetu p. pedagog. Za każdy dar otrzymacie uwagę pozytywną od wychowawcy. Dziękujemy!


"Dzień gofra"

19 listopada po raz trzeci w historii szkoły,Samorząd Uczniowski zorganizował "Dzień gofra". Uczennice wraz z opiekunkami Samorządu od rana uwijały się w swoim kąciku, aby upiec jak najwięcej gofrów. Dziewczyny z ogromnym zaangażowaniem przygotowały różne ich rodzaje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. Chętnych do degustacji było bardzo dużo.Podczas całego dnia uczniowie mogli się do woli nacieszyć świeżym i jeszcze ciepłym smakołykiem.

Samorząd Uczniowski


Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

„świat fauny w obiektywie

1. Organizatorem konkursu jest świetlica i klasa IIb Gim. w ZSO nr 2 w Rykach. Koordynatorami konkursu jest p. Agnieszka Kurdziałek i p. A. Żaczek.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów naszej szkoły: klasy 1-6 SP i klasy 1-3 Gim.

3. Konkurs będzie trwał od 3.11.2014 do 30.03.2015r

4. Przedmiotem fotografii powinny być zwierzęta.

5. Każdy z autorów może dostarczyć max 4 fotografie o wymiarach 15x21cm. Zdjęcie należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, tytułem pracy, miejscem wykonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia.

6. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

7. Istnieje możliwość przedstawienia zdjęcia wykonanego wcześniej (np. w ubiegłym roku) pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki zawarte w punktach 5 i 6.

8. Technika wykonania prac jest dowolna.

9. Prace można dostarczać od 3 listopada 2014r. do 30 marca 2015r. do p. A. Kurdziałek.

10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastšpi w kwietniu 2015r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej na terenie naszej szkoły .

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

14. Organizatorzy konkursu zwracają się z prośbą o dostarczenie (w miarę możliwości) prac na płycie CD-celem prezentacji fotografii na stronie internetowej szkoły (nie jest to warunek uczestnictwa w konkursie).

15. Niniejszy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Życzymy powodzenia!


11 LISTOPADA

7 listopada 2014r. w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Swięta Odzyskania Niepodległości. Apel rozpoczął się „Mazurkiem Dąbrowskiego” śpiewanym przez społeczność szkolną w obecności pocztu sztandarowego. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie klas VIa, IIa, IIb, IIc gimnazjum. Uświetniał go chór dziewcząt z klas VIb, IId i Ia gimnazjum. Młodzi artyści recytowali piękne utwory patriotyczne K. Iłłakowiczówny, Cz. Miłosza, E. Słońskiego, L. Staffa. Przypomniano krótki rys historyczny dziejów naszej ojczyzny, chór wspaniale dodał podniosłego nastroju całej uroczystości. Pięknie brzmiała pieśń "Rozkwitały pąki białych róż" w wykonaniu młodych solistek. Występowi towarzyszyła w tle muzyka Fryderyka Chopina. Nad częścią artystyczną czuwali nauczyciele: pani Mirosława Zykubek, pani Katarzyna Rodzoś, pan Tomasz Antolak. Pan dyrektor Marek Kępka podziękował uczniom i nauczycielom odpowiedzialnym za występ, przypomniał społeczności szkolnej o wadze święta Niepodległości. Zachęcał do uczestnictwa w obchodach lokalnych w dniu 11 listopada 2014r.

W dnia 11 listopada poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w powiatowych uroczystościach upamiętniających 96 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.


ZARYS DZIEJÓW - POKAZ HISTORYCZNY


Zebrania z rodzicami - 3.11.2014 rok

Dnia 3 listopada (poniedziałek) 2014 roku - spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami

klasy I - IV szkoły podstawowej - godz.16.30

klasy V i VI szkoły podstawowej oraz klasy I, II i III gimnazjum - godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy


Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 paŸdziernika to Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Oświaty potocznie zwany Dniem Nauczyciela. W rzeczywistości jest to dzień, w którym uczniowie mogą wyrazić wdzięczność nauczycielom za ich trud wkładany w wychowanie i kształcenie młodzieży. W naszej szkole święto to obchodzono bardzo uroczyście. W sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, emerytowani i obecni nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Część oficjalna rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły - Marka Kępki, który ciepłymi słowami złożył serdeczne podziękowania i życzenia zebranym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

Następnie obejrzeliśmy występy artystyczne uczniów klas pierwszych gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy przedstawili montaże słowno - muzyczne przygotowane pod kierunkiem swoich wychowawczyń: p. Beaty Kani, p. Aliny Rodak, p. Agnieszki Wnuk, p. Henryki Prorok i p. Justyny Filipek.

Następnie miało miejsce ślubowanie klas pierwszych. Swieżo upieczeni uczniowie powtórzyli słowa ślubowania i od tej pory stali się prawdziwymi uczniami naszej szkoły.

Dopełnieniem tego aktu było pasowanie przez pana dyrektora każdego pierwszaka symbolicznym ołówkiem.

Następnie obejrzeliśmy część atystyczną w wykonaniu uczniów klasy IIIb i VIb przygotowaną przez Marię Żaczek, Beatę Miłosz i Barbarę Polaszek poświeconą Dniu Edukacji Narodowej.

W dalszej części uroczystości pan dyrektor Marek Kępka wręczył nauczycielom nagrody z okazji Dnia Edukacji. Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oœwiaty otrzymała p. Henryka Prorok, Medal Komisji Edukacji Narodowej - p. Waldemar Głowienka i p. Ewa Niburska, medal brązowy za długoletnią służbę - p. Małgorzata Pawłowicz, nagrodę Burmistrza - p. Marek Kępka i p. Agnieszka Gąska, nagrody Dyrektora Szkoły - p. Waldemar Głowienka, p. Danuta Kępka, p. Jolanta Kępka, p. Łucja Chmielewska - Kozdrój, p. Robert Krupa, p. Agnieszka Kurdziałek, p. Hanna Majek, p. Monika Mierzwińska, p. Justyna Pielacha, p. Alina Rodak, p. Beata Tarczoń, p. Anna Żaczek

Na zakończenie uroczystoœci głos zabrała pani Monika Szarek, która w imieniu Rady Rodziców złożyła na ręce dyrektora szkoły serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


14.X.2014 - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


WITAJ SZKOŁO

1 września na placu przed szkołą, zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystego rozpoczęcia roku dokonał dyrektor szkoły, który witając życzył wszystkim wielu sukcesów i zadowolenia. Pani Marzena Wiśniewska w imieniu Rady Rodziców życzyła uczniom udanego roku szkolnego. Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie przeprowadzone zostały pierwsze godziny z wychowawcami.

Życzymy Wam, Drodzy Uczniowie, mnóstwa sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń i radosnych chwil, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły dużo cierpliwości i satysfakcji.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 - GODZINA 9.00


GRAFIK NA CAŁY ROK SZKOLNY

Przywóz na zajęcia na godz. 7.30

Odjazdy po zajęciach :

- Poniedziałek - 15.40

- Wtorek - 15.40

- środa - 15.40

- Czwartek - 14.40

- Piątek - 14.40