ALIVE1

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach – Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum odbyło się z udziałem licznie zgromadzonych uczniów, nauczycieli, członków Rady Rodziców oraz rodziców.Zaproszonych gości powitał Pan dyrektor Marek Kępka, który podziękował uczniom i nauczycielom za całoroczną, ciężką pracę na rzecz szkoły.

Swoją wdzięczność wyrazili na forum szkoły uczniowie klasy VI, którzy kończąc etap edukacyjny dziękowali za trud nauki i wychowania.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczniów, którzy ciężko pracowali przez cały rok szkolny.

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Uczniowie klas III gimnazjum skierowali słowa podziękowania i wdzięczności do dyrektora, nauczycieli, wychowawców i pracowników obsługi.

Uczniowie z najwyższą średnią w klasie otrzymali dodatkowe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Uroczyste wręczenie nagród dla uczniów, którzy wyróżnili się stuprocentową frekwencją.

Wręczenie nagród i dyplomów uczniom za udział w konkursach.

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców dla najlepszych sportowców ZSO NR 2:

Najlepszymi sportsmenkami szkoły w mijającym roku szkolnym zostały ALEKSANDRA SZYMAŃSKA z kl. III a i KATARZYNA MAJCHRZAK z kl. III d

Najlepszym sportowcem szkoły w mijającym roku szkolnym został JAKUB NIEWCZAS z kl.III a

Pożegnanie Pani Marzeny Szymanek - członka prezydium Rady Rodziców. Podziękowania ze strony Rady Rodziców dla dyrektora szkoły za mijający rok szkolny.

Na zakończenie zebrani mogli obejrzeć niespodziankę przygotowaną pod kierunkiem uczennic z klas III gimnazjum - Oli Szymańskiej i Oli Gębali. Wymyśliły one choreografię i stroje. Opiekę nad uczniwmi podczas prób sprawowała p.Agnieszka Kurdziałek.


Odsprzedaż podręczników

25 czerwca (środa) w szkole prowadzona będzie odsprzedaż podręczników. Prosimy rodziców o dokonanie wyceny książek.


Dzień sportu


"Hansel and Gretel czyli Jaś i Małgosia"

6 czerwca 2014 roku w naszej zostało zaprezentowane przedstawienie w języku angielskim pt. "Hansel and Gretel czyli Jaś i Małgosia". Bajka została przygotowana przez uczniów klasy IVa pod kierunkiem pani Agnieszki Żelazko – nauczycielki języka angielskiego. W rolach głównych wystąpili: Ola Kolek jako Gretel, Filip Majchrzak jako Hansel, Martyna Gałązka jako Macocha, Alicja Kowalczyk jako Czarownica oraz Jakub Gregorczyk występujący w roli Ojca.

Zosia Stępień i Igor Stępień wystąpili jako narratorzy, a w skład chóru weszli pozostali uczniowie klasy IVa. Bajka została zaprezentowana najmłodszej, a więc najbardziej wymagającej widowni czyli uczniom klas 1 - 4.

Dzieci z uwagą wsłuchiwały się w angielskie wyrażenia, w skupieniu oglądając przedstawienie. Trochę przestraszyły się groznej wiedzmy i klatki zaopatrzonej w ogromną kłódkę. Podobały im się piosenki śpiewane w rytm melodii popularnych utworów i rymowanki, które znały z lekcji języka angielskiego, sympatię wzbudzili też główni bohaterowie.

Uczniowie zrozumieli treść bajki, o czym świadczyły poprawne odpowiedzi na pytania związane z przedstawieniem zadawane podczas konkursu kończącego występ. Jakby atrakcji było mało nasi najmłodsi uczniowie na zakończenie odtańczyli Macarenę

i poczęstowali się pierniczkami, które zostały z domku wiedzmy.

A. Żelazko


"Cudze chwalicie, swego nie znacie"

W bieżącym roku cała społeczność szkoły podstawowej włączyła się w pracę nad projektem edukacyjnym "Cudze chwalicie, swego nie znacie". Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy o historii Ryk, ukazanie piękna naszej małej Ojczyzny, oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy najważniejszych urzędów w mieście.

W dniu 12 maja 2014 roku gościliœmy Starostę Ryk, p. Stanisława Jagiełło. Uczniowie zostali zapoznani m.in. z kompetencjami Starosty oraz zakresem działalności Starostwa Powiatowego. Pan Jagiełło w bardzo przystępny sposób przybliżył uczniom klas IV-VI walory powiatu i plany na przyszłość. Zebrani mogli obejrzeć ciekawy film, który od tej pory będzie wzbogacał zasoby szkolnej biblioteki.

Równie ważne treści podnosił Burmistrz Ryk, pan Jerzy Gąska. Na spotkaniu w dniu 3 czerwca 2014r. uczniowie klas IV-VI z uwagą wysłuchali prelekcji dotyczącej pracy Burmistrza, jego obowiązków i zadań oraz struktury Urzędu Miejskiego w Rykach. Dzięki prezentacji multimedialnej poznaliśmy historię miasta i okolic, a przede wszystkim uzupełniliśmy wiedzę o nieznane fakty.

W myśl motta "Cudze chwalicie, swego nie znacie" nie da się przecenić miejsca urodzenia, wychowania, tej pierwszej Ojczyzny do której jesteśmy najbardziej przywiązani. Żaden zakątek na ziemi nie może się z nią równać. Oryginalny koloryt takich miasteczek jak nasze Ryki jest największym skarbem, bo nigdzie indziej nie da się go odtworzyć i powielić. To właśnie tu i teraz każdy mieszkaniec, ty i ja - wszyscy mamy wpływ na wizerunek i klimat miasta. Warto je zatem doceniać. Żeby odpowiedzieć na pytanie "dokąd zmierzam"- najpierw musimy znać odpowiedz "skąd pochodzę?"

Odbyte spotkania pomogły nam uzyskać odpowiedz to pytanie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

E. Karczmarz


Spotkanie z redaktorem

W ramach pracy nad projektem "Cudze chwalicie, swego nie znacie" w dniu 30 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie uczniów szkoły podstawowej z redaktorem gazety lokalnej Twój Głos, p. Łukaszem Prusakiem. Gość w przystępny sposób przybliżył zebranym proces tworzenia gazety, wskazał misyjną rolę mediów dla społeczności lokalnej. Dzieci zadawały wiele pytań, interesowało ich m.in. w jaki sposób są zbierane informacje do artykułów lub kto może zostać dziennikarzem obywatelskim. Pan Prusak obszernie mówił o predyspozycjach do tego zawodu oraz podał kilka przykładów z własnej pracy dziennikarskiej, która jest jednocześnie jego pasją.

E. Karczmarz


Nasze Gimnazjum odpowiedziało na apel Pani Minister

Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik – Rostkowska zwróciła się do szkół z prośbą o włączenie się w przygotowywaną przez MEN akcję „Lekcja Wolności”. W naszym Gimnazjum zadanie to podjęły panie: Agnieszka Wnuk i Monika Dąbrowska. Celem akcji było zapoznanie uczniów z tematyką przemian, jakie zaszły w Polsce w końcówce lat 80. Szczególny nacisk położono na obrady Okrągłego Stołu i pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 roku.

Już od pierwszych dni maja uczniowie klas II gimnazjum na zajęciach koła historycznego przygotowywali prezentacje multimedialne na wojewódzki konkurs historyczny "25 rocznica wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku", którego organizatorami byli: Wojewoda Lubelski, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Lubelski Kurator Oœwiaty. Ania Lipska, Wiktoria Pawelec, Damian Siwek i Marek Szlendak w swoich pracach musieli zaprezentować: proces, w efekcie którego doszło do rozmów Okrągłego Stołu oraz wyborów czerwcowych, refleksje nad znaczeniem wyborów z czerwca 1989 roku, refleksje na temat przemian gospodarczych, jakie dokonały się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, a zwłaszcza zmian roli Narodowego Banku Polskiego, podsumowanie 25 lat demokracji w Polsce.

Uczennica klasy IId, Anna Lipska przeprowadziła wywiad ze swoim dziadkiem, panem Zbigniewem Lipskim, który kandydował w wyborach z 4 czerwca 1989 roku. Jej praca została zamieszczona na stworzonym przez MEN dedykowanym profilu „Lekcja Wolności” w serwisie Facebook.

By wprowadzić uczniów w trudną tematykę przemian 1989 roku, w połowie maja wszyscy uczniowie klas II i III gimnazjum obejrzeli film pt. "Polskie drogi do niepodległości". Ukazywał on historię Polski od zakończenia II wojny œwiatowej do pierwszych wyborów prezydenckich w wolnym kraju. Treści te były dla uczniów nowe, gdyż nie znajdują się w podstawie programowej gimnazjum.

Podczas zajęć z historii uczniowie mieli też okazję poznać realia życia w komunistycznej Polsce. Oglšdali kartki żywnościowe, talony, przepustki, kserokopie nielegalnych wówczas gazet. Zapoznali się z publikacjami opisujšcymi czasy PRL-u. Gimnazjaliści z wielkim zaangażowaniem przygotowali wystawę pod hasłem „4 czerwca Dzień Wolności”, na której znalazły się plakaty wykonane przez uczniów oraz inne materiały związane z wydarzeniami 1989 roku.

Uczniowie klasy IIIb zaprosili chętnych gimnazjalistów do grupowego zdjęcia, na którym każdy prezentuje symbol V.

Przygotowany też został krótki filmik podsumowujący pracę i zaangażowanie uczniów. Można go obejrzeć klikając na link http://animoto.com/play/ro6HLmAXyNPcuGM9LSZBrA

Całość podjętych działań zamykają „Lekcje Wolności” przeprowadzone w dniach od 2 do 4 czerwca w każdej II i III klasie gimnazjum.

Monika Dąbrowska


PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja, Rada Rodziców raz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach składają Sponsorom, Osobom Prywatnym oraz Instytucjom serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie finansowe, rzeczowe oraz organizacyjne w przygotowaniu IV Festynu Rodzinnego organizowanego przez Naszą Placówkę.

Wpólne rodzinne spotkania stały się wspaniałą okazją do prezentacji umiejętności i talentów naszych uczniów, integracji środowiska szklnego i mieszkańców miasta, zapewniły doskonałą zabawę oraz wiele pozytywnych przeżyć i emocji.

Dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc oraz obecność Sponsorom:

Burmistrz Ryk - p. Jerzy Gąska

Miejsko - Gminne Centrum Kultury,

Redakcja "Twój Głos",

Drukarna "Figaro",

Szkółka drzew i krzewów "Daglezja",

"RABITT" - p. Tadeusz Królik,

Spółdzielnia Mleczarska,

BGŻ SA oddział w Rykach,

"FREZ" - p. Waldemar Pośpiech,

Piekarni "Hega" – Marek i Andrzej Gąska,

"STACJA PALIW GOMUŁA" - p. Mirosław Gomuła,

"PUMAR" – p. Maria i Tadeusz Pudło,

"ZŁOM STAL" - p. Diana i Piotr Flak,

p. Marciniak Jan,

MPGK Ryki,

p. Anna Kalbarczyk,

p. Anna Maj,

p. Urszula Sitko,

"ADAMS" - p. Adam Szymański,

p. Damian Szymański,

"MEDI TRANS" - p. Jolanta Czopek i Sławomir Czopek,

"ART LADY" - p. Monika Królik,

Bank BPH SA Oddział Ryki,

Aeroklub Dęblin,

Pływalnia Powiatowa w Rykach,

Państwowa Straż Pożarna,

AVON,

p. Marzena Szymanek,

p. Monika Falenta,

p. Monika i Zdzisław Szrek,

p. Teresa Michalak,

p. Elżbieta Kuchnio,

Bank PKO BP Oddział Ryki,

p. Renata i Cezary Kardas,

Wyrażamy również serdeczne podziękowanie Rodzicom szczególnie zaangażowanym w przygotowanie i realizację zadań związanych z festynem:

p. Monika i Zdzisław Szarek

p. Elżbieta Kuchnio

p. Katarzyna i Zbigniew Matyska

p. Marzena Szymanek

p. Marzena Wiśniewska

p. Małgorzata Maj

p.Dorota Siwek

p. Katarzyna Kurek

p. Dagmara i Grzegorz Krukowscy

p. Monika Falenta

p. Anna Gosek

p. Iwona Maruszak

p. Agnieszka Wiśniewska

p. Ewa Tyrkowska

p. Jolanta Bielecka


IV FESTYN RODZINNY

W niedzielę 25 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących NR 2 im. Jana Pawła II w Rykach odbył się IV Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Plac przed szkołą był miejscem wspólnej zabawy i serdecznych, rodzinnych spotkań uczniów, ich rodziców i dziadków oraz nauczycieli.

Słoneczna pogoda sprzyjała w tym roku wszystkim, którzy tego dnia zechcieli do nas przyjść.

Wśród gości pojawili się: Starosta Rycki - p. Stanisław Jagiełło, Burmistrz Ryk p. Jerzy Gąska, Przewodniczący Rady Miejskiej - p. Zbigniew Miłosz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Adam Szymański.

Dzieci miały możliwość skorzystania z wielu bezpłatnych atrakcji niedostępnych na co dzień - trampoliny, basenu z piłeczkami, zjeżdżalni czy strzelnicy zorganizowanej przez uczniów z Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego z Sobieszyna.

Niezwykłą frajdę sprawiła możliwość zwiedzania wozu bojowego strażaków, pokaz taekwondo czy "deszcz cukierków" z nieba zrzucony przez przelatujący samolot.

Przed publicznością zaprezentowali się także laureaci i wyróżnieni w II edycji szkolnego konkursu "X Faktor". Konkurs ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów i pozwolił wyłonić osoby utalentowane wokalnie.

Oprócz bogatej części artystycznej uczestnicy Festynu mogli wziąć udział w: loterii fantowej, kiermaszu książek, kwiatów, ciast, wystawie prac uczniów. Na żadnym prawdziwym festynie, więc także i naszym, nie mogło zabraknąć wspólnego grillowania, gofrów czy waty cukrowej.

Wszyscy występujący podczas Festynu uczniowie podeszli do postawionego przed nimi zadania z ogromnym zaangażowaniem i przejęciem, za co zostali nagrodzeni rzęsistymi oklaskami publiczności oraz upominkami ufundowanymi przez Sponsorów IV Rodzinnego Festynu.

Najmłodsi natomiast tradycyjnie opuszczali imprezę zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzy i balonem w ręku, niektórzy wręcz ze łzami w oczach. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przybyć na III Festyn Rodzinny, za wspólne śœwiętowanie i zapraszamy za rok.


DZIEŃ PATRONA

18 maja to wyjątkowe święto dla społeczności ZSO nr 2 w Rykach – Dzień Patrona, którym jest św. Jan Paweł II. W tym roku urodziny naszego patrona wypadły w niedzielę, w związku z tym uroczystość odbyła się 19 maja, czyli w poniedziałek.

Od samego rana w szkole panowała odświętna atmosfera. Wszyscy uczniowie przybyli ubrani na galowo. O godzinie 10.30 w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia, którą uświetnili swoją obecnością proboszcz parafii w Rykach – Krzysztof Czyrka, prałat Stanisław Burzec i przewodnicząca Rady Rodziców - pani Monika Szarek.

Przewodnie hasło brzmiało: "Z Wadowic do nieba, droga do świętoœci Jana Pawła II"

Po odśpiewaniu hymnu państwowego dyr. szkoły Marek Kępka powitał przybyłych gości oraz przypomniał, że od 2000 roku Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły, a jego nauki są dla nas drogowskazem.

Potem obejrzeliśmy okolicznościowy montaż słowno – muzyczny "Z Wadowic do nieba, droga do świętoœci Jana Pawła II" przygotowany przez uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej pod kierunkiem pań: M. Mierzwińskiej i H. Prorok. Wykonawcy krótko przedstawili historię życia i działalności tego Wielkiego Polaka i Papieża. W podniosły nastrój zebranych wprowadziły piękne piosenki: "Santo", "Powołanie", "Lolek w ciszy niepokalanej", "Jemu chwała i cześć", "Alleluja" w wykonaniu Natalii Falenty, Karoliny Zając, Oli Krupy, Ewy Jagiełło, Martyny Łubianki, Filipa Lewczyka.

Po części artystycznej przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli przed pomnikiem Patrona znicz, a dyrekcja wręczyła uczniom nagrody za okolicznościowe konkursy.

Konkurs recytatorski "Poezja i proza Jana Pawła II",

Najlepsze wyniki w kategorii: uczniowie klas IV- VI uzyskali:

Aleksander Kryczka kl. VI a - I miejsce

Karolina Góraj klasa VI b - II miejsce

Martyna Łubianka VI b - II miejsce

Iga Szeloch klasa V a - wyróżnienie

Najlepsze wyniki w gimnazjum uzyskali:

Ewa Jagiełło klasa I d - I miejsce

Beata Sadura klasa Ia - II miejsce

Paweł Mierzwiński klasa I c - II miejsce

Aleksandra Krupa klasa Id - wyróżnienie

Iga Łukaszewska klasa II a - wyróżnienie

Ewa Kowalczyk klasa II b - wyróżnienie

Anna Piekut klasa III c - wyróżnienie

Uczniowie wyróżnieni w konkursie plastycznym "Jan Paweł II - Papież wszystkich ludzi"

Wojciech Adamczyk - klasa 3a sp; Szymon Długaszek - klasa 3a sp; Maja Mroczek - klasa 3a; Zuzanna Mazurek - klasa 3a sp; Emilia Kania - klasa 3b sp; Aleksandra Kolek - klasa 4a sp; Maja Mucha - klasa 4b sp; Olga Mącidym - klasa 5a sp; Jagoda Żaczek - klasa 5b sp; Żaneta Janiszek - klasa 5b sp; Weronika Bilicz - klasa 5b sp; Aleksandra Ozdzińska - klasa 5b sp; Jakub Kucharski - klasa 5b sp; Kamila Kolek - klasa 6a sp; Hubert Gawryołek - klasa 6b sp; Przemysław Cieloch - klasa 6b sp; Amelia Majek - klasa 6b sp; Weronika Bieńczyk - klasa 1a gim.; Marta Majchrzak - klasa 1a gim.; Weronika Szeloch - klasa 1b gim.; Mateusz Sergiel - klasa 1c gim.; Ewelina Zielińska - klasa 1c gim.; Ewa Jagiełło - klasa 1d gim.; Jakub Jeżewski - klasa 1d gim.; Maria Wątur - klasa 1d gim.; Sebastian Cieloch - klasa 3c gim.; Marcin Antolak - klasa 3e gim.

Szkolny konkurs ortograficzny dla klas pierwszych gimnazjum "Szukamy mistrza ortografii":

Oliwia Warowna - I miejsce

Maria Wątur - II miejsce

Marta Majchrzak - II miejsce

Patrycja Kozłowska - III miejsce

Szkolny konkurs frazeologiczny dla klas trzecich gimnazjum "Frazeologia nie taka straszna"

Katarzyna Łukasiak - I miejsce

Weronika Stoń - II miejsce

Katarzyna Sarnowska - III miejsce

Szkolny konkurs ortograficzny dla klas trzecich gimnazjum "Ortograficzny tor przeszkód"

Weronika Stoń - I miejsce

Olga Głodek - II miejsce

Katarzyna Sarnowska - III miejsce

Anna Głodek - III miejsce

Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna dla uczniów klas 2 i 3.

Konkurs czytelniczy - Malwina Paprota - klasa IIIb - wyróżnienie.

Konkurs matematyczny - Jan Dąbrowski - klasa IIb - wyróżnienie

Konkurs plastyczny - Maja Dębek - klasa IIIa i Maksym Baczewski - klasa IIa - wyróżnienia.

Na zakończenie wystąpił ksiądz kanonik Krzysztof Czyrka - proboszcz parafii w Rykach, który przekazał na ręce dyrektora szkoły - Marka Kępki - okolicznościowe wydawnictwa oraz pamiątkowe obrazki.


Wizyta biskupa w ZSO nr 2 w Rykach

Dnia 9.05.2014 roku uczniowie i pracownicy ZSO nr 2 w Rykach przeżyli niecodzienną wizytę. Odwiedził nas biskup siedlecki Piotr Sawczuk- administrator apostolski. Spotkanie trwało godzinę. Jego Eminencji towarzyszył proboszcz naszej parafii Krzysztof Czyrka i sekretarz biskupa. Szacownego goœcia przy bramie szkolnej przywitał dyrektor szkoły Marek Kępka wraz z zastępcami- Hanną Majek i Waldemarem Głowienką i poprowadził do pomnika œw. Jana Pawła II, przy którym biskup się pomodlił.

Następnie biskup spotkał się ze społecznością uczniowską i nauczycielami. W imieniu uczniów Jego Ekscelencję powitała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Anna Lipska. Potem zaprezentowano zebranym inscenizację "W Wadowicach wszystko się zaczęło".

W dalszej częœci wizyty biskup obejrzał „Kącik patrona” i wpisał się do kroniki szkolnej.

Przemówił również do zgromadzonych uczestników, kładąc nacisk na życiorys patrona szkoły-Jana Pawła II i Jego nauki.

Na zakończenie spotkania biskup przekazał na ręce dyrektora szkoły- Marka Kępki -okolicznoœciowe wydawnictwa, a występującym w spektaklu- pamiątkowe obrazki.

W imieniu społeczności szkolnej biskupa pożegnały gimnazjalistki, które podziękowały mu za odwiedziny, wręczyły kwiaty i gipsowy portret św. Jana Pawła II.

Ta wizyta była dla nas wielkim świętem i jednocześnie niezapomnianym przeżyciem. Czuliśmy się wyróżnieni i zaszczyceni, że naszą szkołę odwiedził tak dostojny gość.


10 lat w Unii Europejskiej

Dnia 6 maja 2014 roku społeczność szkolna wzięła udział w apelu pod hasłem „Zjednoczeni w różnorodności. 10 lat Polski w Unii Europejskiej”. Celem spotkania było przybliżenie informacji o UE. W uroczystości przygotowanej pod kierunkiem pań: Moniki Mierzwińskiej i Agnieszki Wnuk wystąpili członkowie koła europejskiego z klasy VI b oraz uczennice klas II gimnazjum.

Zgromadzeni mogli poszerzyć swoją wiedzę o Unii Europejskiej i państwach wchodzšcych w jej skład. Zaprezentowano historię integracji państw Europy oraz zmiany, jakie nastšpiły po 1 maja 2004 roku w sklepach, na granicach, w gospodarstwach rolnych i domowych, podczas wakacyjnych wojaży. Uwzględniono też korzyści, jakie na co dzień dostrzegamy w najbliższej okolicy w zwišzku z członkostwem Polski w unii. Przybliżała to prezentacja multimedialna, która dokumentowała działania, inwestycje i programy realizowane w gminie Ryki i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rykach. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem przez wykonawców „Ody do radości”- hymnu Unii Europejskiej.


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

6 maja 2014 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów. Celem turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów ruchu drogowego, a także kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego. Organizatorami konkursu byli: Miasto Dęblin, Komenda Powiatowa Policji w Rykach, Starostwo Powiatowe w Rykach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

Powiatowe eliminacje składały się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej młodzież musiała wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy. Natomiast w drugiej części turnieju uczniowie przystšpili do jazdy sprawnościowej rowerem po torze przeszkód, miasteczku ruchu drogowego oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W konkursie wzięło udział 12 drużyn z 6 szkół podstawowych i 6 gimnazjów z powiatu ryckiego. Wszyscy uczestnicy zawodów, drużynowo i indywidualnie, zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, pucharami i dyplomami, które sfinansowali Starostwo Powiatowe, burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu. Podczas podsumowania zawodów nagrody wręczali: Komendant Powiatowy Policji w Rykach - nadkom. Marek Tchórz, Starosta Rycki - Stanisław Jagiełło, Zastępca Burmistrza Miasta Dęblin - Grażyna Maziarek, Burmistrz Ryk - Jerzy Gąska, Wójt Gminy Ułęż - Krzysztof Olszak, Wójt Gminy Stężyca - Zbigniew Chlaściak, Wójt Gminy Nowodwór Ryszard Piotrowski, Wójt Gminy Kłoczew Zenon Stafanowski oraz gospodarz obiektu Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Roman Dariusz Bytniewski.

Skład drużyny szkoły podstawowej reprezentującej szkołę:

1. Jakub Kałaska - klasa 5b

2. Mikołaj Ochap - klasa 5b

3. Bartosz Żaczek - klasa 5b

4. Bartosz Janiszek - klasa 5c

Skład drużyny gimnazjum reprezentującej szkołę:

1. Kacper Kalisz - klasa 3b

2. Maciej Ochap - klasa 3b

3. Marcin Królik - klasa 3c

4. Bartłomiej Kałaska - klasa 1c

Opiekunowie drużyn - p. Agnieszka Gąska i p. Krzysztof Sadura.


Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 MAJA

30 kwietnia w naszej placówce odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja . Po wspólnym odœpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny zatytułowany "TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA" - przygotowany pod kierunkiem p. Jolanty Kępki, p. Zenony Dobroczyńskiej i p. Tomasza Antolaka.

3 maja liczna grupa uczniów naszej szkoły, poczet sztandarowy, dyrektor, zastępcy oraz nauczyciele, wzięli udział w miejskich obchodach tej rocznicy. Przed pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie kwiaty złożył dyrektor szkoły M.Kępkę oraz zastępcy - H.Majek i W.Głowienkę.


DZIEŃ FLAGI

W dniu 02.05. br. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, otwarto Wystawę pt. „Biało-czerwona w błękitach”. Jest to wydarzenie cykliczne, w tym roku odbyła się jej trzecia edycja – tym razem poświęcona polskiej awiacji, zarówno w ujęciu historycznym, jak i najbardziej współczesnym.

Wystawa miała charakter plenerowy, została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i włączona do państwowych obchodów Dnia Flagi RP. Oznacza to, że Bohaterowie wystawy, zostali zaproszeni do udziału w uroczystościach na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i otrzymali z rąk Prezydenta polskie flagi jako symbol uznania dla ich dokonań.

Zuzia Krukowska uczennica klasy IVb Szkoły Podstawowej Nr 2 (Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr.2) im. Jana Pawła II w Rykach wraz z mamą, pracownikiem Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, które było partnerem wystawy, oprócz udziału w otwarciu wystawy miała też przyjemność zrobienia pamiątkowego zdjęcia z Parą Prezydencką.


Międzyklasowy konkurs matematyczny dla klas trzecich szkoły podstawowej

I miejsce - Szymon Długaszek - klasa 3a

II miejsce - Jakub Graczyk - klasa 3b

III miejsce - Malwina Paprota - klasa 3b i Kacper Kuchnio - klasa 3a


MULTITEST Z MATEMATYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA

Laureaci

Jakub Piątek - klasa 6b

Aleksander Kryczka - klasa 6a

Wyróżnieni

Zofia Stępień - klasa 4a

Jakub Kałaska - klasa 5b

GIMNAZJUM

Laureaci

Julia Mucha - klasa 1d

Jakub Jeżewski - klasa 1d

Bartłomiej Kałaska - klasa 1c

Maria Wątur - klasa 1d

Jakub Grzelak - klasa 1c

Mikołaj Mazur - klasa 1c

Wyróżnieni

Marek Szlendak - klasa 2a

Sebastian Gruza - klasa 2c

Mateusz Sergiel - klasa 1c

Maciej Wiśniewski - klasa 1b


KONKURS HISTORYCZNY

II miejsce w wojewódzkim konkursie organizowanym przez IPN "Slady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy" -

Losy ziemian i zabytków kultury ziemiańskiej na Lubelszczyznie po 1944r.

Julia Mucha - klasa Id gimnazjum

Maria Wątur - klasa Id gimnazjum

Anna Piekut - klasa III c gimnazjum

Zuzanna Komar - klasa III c gimnazjum


KONKURS FOTOGRAFICZNY - "PRZYRODA NASZEJ OKOLICY"

W ramach Alertu Ekologicznego został przeprowadzony konkurs fotograficzny "Przyroda naszej okolicy". Wzięło w nim udział 26 uczniów naszej szkoły.

I miejsce w kategorii klas 1 - 3 SP - Emilia Szlendak - klasa 1b

I miejsce w kategorii klas 4 - 6 SP - Zuzanna Krukowska - klasa 4b

I miejsce w kategorii klas 1 - 3 gimnazjum - Kacper Kalisz - klasa 3b

Nagrody za pierwsze miejsca ufundował pan Tomasz Tobiasz - fotograf.

Wyróżnieni

Wiktor Karpiński - klasa 1a sp

Lena Warowna - klasa 1c sp

Igor Majchrzak - klasa 2c sp

Hanna Golak - klasa 3a sp

Maria Lipska - klasa 5b sp

Zuzanna Kurdziałek - klasa 6b sp

Magdalena Brzozowska - klasa 3d gim.

Marcin Królik - klasa 3c gim.

Nagrody dla wyróżnionych ufundowała Rada Rodziców.

Dyplomy za udział w konkursie otrzymali:

Wiktor Kępka - klasa 4a sp

Filip Majchrzak - klasa 4a sp

Dawid Brzozowski - klasa 4b sp

Monika Zając - klasa 5b sp

Emilia Papiewska - klasa 5b sp

Aleksandra Ozdzińska - klasa 5b sp

Wiktoria Jeżo - klasa 6b sp

Julia Kalbarczyk - klasa 1a gim.

Jakub Jeżewski - klasa 1d gim.

Oliwia Warowna - klasa 1d gim.

Katarzyna Łukasiak - klasa 3a gim.

Zuzanna Komar - klasa 3c gim.

Anna Piekut - klasa 3c gim.


Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne, popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

29 kwietnia w naszej szkole odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kategorii klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test obejmujący zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach; pokonać rowerem tor sprawnościowy oraz wykazać się umiejetnością udzielenia pierwszej pomocy.

Po podsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że drużynami, które będą reprezentowały gminę na Powiatowym Turnieju BRD będą drużyny z naszej szkoły.

Skład drużyny szkoły podstawowej:

1. Jakub Kałaska - klasa 5b

2. Mikołaj Ochap - klasa 5b

3. Bartosz Żaczek - klasa 5b

4. Bartosz Janiszek - klasa 5c

Skład drużyny gimnazjum:

1. Kacper Kalisz - klasa 3b

2. Marcin Królik - klasa 3c

3. Bartłomiej Kałaska - klasa 1c

Opiekun obu drużyn - p. Agnieszka Gąska.


VI EDYCJA AKCJI "TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM" W ZSO NR 2

Wdniach 10 i 11 kwietnia 2014 roku uczniowie zrzeszeni w Szkolnym Klubie Wolontariusza "Serduszko" zorganizowali na terenie szkoły kiermasz ciast i loterię fantową.

Dochód z kiermaszu i loterii został przeznaczony na rzecz podopiecznych Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Do puszki trafiło ponad 2 600 złotych - zebrane pieniądze zostały przekazane do sztabu akcji w III Społecznym Liceum i Gimnazjum im. króla Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Otrzymane wsparcie finansowe w tym roku hospicjum przeznaczy na: zakup leków, środków higieniczno - opatrunkowych dla Podopiecznych; zakup sprzetu medycznego; naprawę i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego.

SKW "Seruszko" składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania kiermaszu i loterii. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem uczniów którzy upiekli fantastyczne ciasta: Alicja Jakoniak - kl.4a, Zofia Stępień - kl.4a, Katarzyna Masztalerz - kl.4a, Mikołaj Ochap - kl. 5b, Karolina Zając - kl.5b, Marta Majchrzak - kl. 1a gim., Julia Kuzlik - kl.1a gim., Paulina Góraj - kl.1c gim., Paweł Mierzwiński - kl.1a gim., Ewa Jagiełło - kl.1d gim., Emilia Jacak - kl.1d gim., Jakub Jeżewski - kl.1d gim., Julia Mucha - kl.1d gim., Aleksandra Bany - kl.1d gim., Patrycja Filiks - kl.1d gim., Wiktoria Pawelec - kl.2a gim., Daniel Mróz - kl.2b gim., Milena Tyrkowska - kl.2d gim., Magdalena Buczek - kl.2d gim., Aleksandra Błachnio - kl.2d gim., Maciej Walczak - kl.2d gim., Joanna Dobek - kl.3a gim., Katarzyna Łukasiak - kl.3a gim., Martyna Tobiasz - kl.3a gim., Łukasz Buczek - kl. 3a gim., Kacper Masztalerz - kl.3a gim., Bartłomiej Kryczka - kl.3a gim., Aleksandra Krupińska - kl.3a gim., Aleksandra Szymańska - kl.3a gim., Monika Szymańska - kl. 3a gim., Patrycja Lemieszek - kl.3b gim., Anna Piekut - kl.3c gim., Wioletta Soból - kl.3e gim.


Spotkanie wielkanocne

Wielkanoc to kolejna okazja do spotkań całej społecznoœci ZSO NR2. W tym roku młodzież pod kierunkiem s. Zofii Chojęty, p. Katarzyny Rodzoś i Mirosławy Zykubek oraz p. Tomasza Antolaka przygotowała montaż słowno - muzyczny.

Recytatorzy przedstawili zwyczaje wielkanocne oraz zaprezentowali teksty poetyckie nasycone uczuciami religijnymi i rodzinnymi. W świąteczny, radosny nastrój wprowadził też całą społeczność szkolną chór, który odśpiewał z wielkim zaangażowaniem pieśni, oddając emocje ogarniające ludzi w świąteczny czas.

Ciekawym uzupełnieniem widowiska była prezentacja ukazująca zwyczaje wielkanocne oraz bogato zastawiony stół pełen smakołyków oraz symboli świątecznych.

Na koniec tradycyjnie dyrektor szkoły – Marek Kępka wręczył nagrody uczestnikom konkursów plastycznych zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski, a związanych z tematyką Wielkiej Nocy.

Następnie nagrody książkowe zostały wręczone zwycięzcom szkolnego konkursu "Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla":

I miejsce - Gabriela Kurdziałek - klasa IIIa gim.;

II miejsce - Joanna Dobek - klasa III a gim.;

III miejsce - Patrycja Lemieszek - klasa IIIb gim.

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

Kategoria Szkoła Podstawowa - klasy 4 - 6

Na 3029 uczestników, uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca:

Olgierd Łuszczak - klasa 5a - 12 miejsce,

Borys Baczewski - klasa 5a - 16 miejsce,

Jakub Piątek - klasa 6b - 20 miejsce.

Kategoria gimnazjum:

Na 1547 uczestników uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca:

Julia Mucha - klasa Id gim. - 23 miejsce,

Maria Wątur - klasa Id gim. - 27 miejsce,

Jakub Jeżewski - klasa Id gim. - 28 miejsce.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Lista uczniów, którzy brali udział w kokursach wielkanocnych zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz zdjęcia prac, zamieszczone są w zakładce strony szkoły "konkursy szkolne". Nagrody w postaci słodkich upominków i dyplomów ufundowane zostały przez Radę Rodziców.

Mirosława Zykubek


Wyróżnienia w X Wojewódzkim Konkursie Literackim

4 kwietnia 2014 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie odbyło się jubileuszowe podsumowanie X Wojewódzkiego Konkursu Literackiego.

306 uczestników pisało utwory pod hasłem "Drobne gesty – wielkie sprawy". Pięcioro uczniów z naszej szkoły zdobyło wyróżnienia.

Szkoła Podstawowa: Opiekun p. Ewa Karczmarz

W kategorii POEZJA: Kinga Janiszek kl. VI a,

W kategorii PROZA : Karolina Góraj kl. VI b

Gimnazjum:

W kategorii POEZJA: Wiktoria Pawelec z kl. IIa – opiekun p. Henryka Prorok

Mateusz Cieśla z kl. I a – opiekun p. Mirosława Zykubek

W kategorii PROZA: Paweł Mierzwiński z kl. Ic – opiekun p. Katarzyna Rodzoś

Ewa Karczmarz


WIELKANOC


"Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy..." - APEL KATYŃSKI

W piątek 11.04. odbył się w naszej szkole apel upamiętniający polskich oficerów pomordowanych w kwietniu 1940 r. przez radzieckie NKWD. Ta smutna karta naszej ojczystej historii została przypomniana społecznoœci szkolnej przez uczniów klas II gimnazjum oraz klasy III szkoły podstawowej, przygotowanych przez panią Monikę Dąbrowską i panią Justynę Pielachę. W montażu zaprezentowane zostały podstawowe fakty dotyczące wydarzenia, a także wzruszające wiersze, piosenki oraz dopełniająca całoœć prezentacja multimedialna.

Po częœci artystycznej pani dyrektor Hanna Majek oraz pan dyrektor Waldemar Głowienka wręczyli uczniowi klasy IIa Markowi Szlendakowi dyplom wyróżnienia, jaki zdobył w ogólnopolskim konkursie historycznym Multitest. Następnie dyplomy i nagrody książkowe zostały wręczone zwycięzcom szkolnego konkursu mitologicznego: I miejsce Mateusz Sergiel z kl. Ic, II miejsce Katarzyna Błachnio z kl. Ia, III miejsce Ewelina Baca z kl. Ia. Dyplomy otrzymały również osoby wyróżnione: Oliwia Warowna z kl. Id, Weronika Bieńczyk z kl. Ia, Julia Mucha z kl. Id oraz Maria Wątur z kl. Id.


ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W czwartek 10.04. delegacja uczniów z naszego gimnazjum pod opieką pani Moniki Dąbrowskiej wzięła udział w powiatowych uroczystościach upamiętniających 4 rocznicę katastrofy smoleńskiej, w której zginęła między innymi para prezydencka oraz pochodzący z Ryk, gen. bryg. Wojciech Lubiński – prezydencki lekarz.

O godzinie 8.00 w koœciele parafialnym odbyła się Msza Sw. w intencji ofiar katastrofy. Następnie zebrani przeszli pod pomnik upamiętniający tych, którzy 10.04.2010 r. nie dotarli na cmentarz w Katyniu, aby oddać hołd pomordowanym tam 70 lat wcześniej polskim oficerom.

Kwiaty i wiązanki pod pomnikiem złożyli: pani Maria Lubińska, Jarosław Żaczek - Poseł na Sejm, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, Jerzy Gąska - Burmistrz Ryk, Ks. Kanonik Krzysztof Czyrka - Proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach, st. bryg. Krzysztof Miłosz - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, delegacje szkół.

W imieniu naszego gimnazjum wiązankę białych i czerwonych róż złożyła uczennica klasy IId, Anna Lipska.

Monika Dąbrowska


Spotkanie uczniów klas IV SP z Policjantem

10 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie uczniów klas IV a i b SP z policjantem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Rykach. Spotkanie dotyczyło zachowania zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach, znaków drogowych oraz przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzysty. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali prowadzącego oraz oglądali prezentacje multimedialne. Ponadto Pan policjant podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, wykazali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawali liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Mamy nadzieję, że spotkanie to pomoże uczniom w zdobyciu karty rowerowej a w przyszłości będš oni bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego.

A.Gąska


Przegląd piosenki ekologicznej

W ramach realizacji zadań ALERU EKOLOGICZNEGO 10 kwietnia odbył się szkolny przegląd piosenki ekologicznej. Każda klasa edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowała zdolności wokalne śpiewając piosenki, których tematem przewodnim była ekologia. Dziecięce utwory związane były tematycznie z ochroną przyrody, dbaniem o środowisko, zdrowym stylem życia. Małym artystom towarzyszyły uśmiechy na twarzy i brawa widowni.

7


SENTYMENTALNA PODRÓŻ Z JANEM PAWŁEM II W "RYCKIEJ" DWÓJCE

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rykach nosi imię Jana Pawła II od 14 lat i cyklicznie organizuje uroczystości papieskie, które wiążą się z ważnymi momentami w życiu Jana Pawła II. Do nich należą: rocznica wyboru na papieża 16 pazdziernika, wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II 22 pazdziernika, rocznica śmierci 2 kwietnia oraz Dzień Patrona – 18 maja w dniu urodzin Karola Wojtyły. Należy podkreślić, że obchody papieskie to nie tylko wydarzenia z życia szkoły, bo często uczestniczą w nich mieszkańcy naszego miasta i okolic. Tak było i tym razem.

7 kwietnia 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy "Moje spotkanie z papieżem Janem Pawłem II". Wśród przybyłych gości byli: starosta powiatu ryckiego p. Stanisław Jagiełło, burmistrz Ryk p. Jerzy Gąska, przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach p. Zbigniew Miłosz, proboszcz parafii w Rykach ksiądz kanonik Krzysztof Czyrka, a także członkowie rodzin, którzy udostępnili fotografie z Ojcem Swiętym, członkowie Prezydium Rady Rodziców, rodzice uczniów biorących udział w przedstawieniu "W Wadowicach wszystko się zaczęło", przedstawiciele społeczności szkolnej oraz zainteresowani mieszkańcy miasta.

Wystawa dokumentuje spotkania mieszkańców Ryk i okolic z papieżem Polakiem. Do organizatorów za pośrednictwem uczniów wpłynęło ponad 60 zdjęć, które utrwalają spotkania od 1979 roku do 2004, zarówno w Watykanie, jak i podczas pielgrzymek do Polski. Przekazano także zdjęcia z pogrzebu Jana Pawła II z 2005 roku. Fotografie mają wartość sentymentalną nie tylko dla osób, które uczestniczyły w spotkaniach, ale także dla ich rodzin i następnych pokoleń, bo wiele osób utrwalonych na zdjęciach już nie żyje.

Otwarcie poprzedził spektakl "W Wadowicach wszystko się zaczęło", który przybliżył okoliczności narodzin i dzieciństwa Karola Wojtyły oraz wprowadzał w klimat życia codziennego lat XX - tych XX wieku. Wydarzenia te miały duży wpływ na dalsze wybory życiowe przyszłego papieża, ponieważ został wychowany w atmosferze modlitwy i głębokiej wiary.

Wœród wydarzeń wyeksponowanych w przedstawieniu znalazły się: przyjazń rodziny Wojtyłów z wadowickimi Żydami, śmierć matki Emilii, wskazówki, jak żyć udzielane przez ojca Karola seniora oraz codzienne życie młodego Karola - gra w piłkę, nauka, przyjazń z rówieśnikami.

Całość uzupełniał "anielski" chór, który wykonał wzruszające pieśni. Występ młodych aktorów wywarł wielkie wrażenie na zgromadzonych, o czym świadczyły słowa uznania kierowane do odtwórców poszczególnych ról oraz nauczycielek, które przygotowały uroczystość.

Podczas zwiedzania wystawy można było także spróbować pysznych papieskich kremówek i wpisać się do księgi pamiątkowej. Oto przykładowe wypowiedzi przybyłych: Burmistrz Ryk p. Jerzy Gąska: "Gratuluję i dziękuję za wspaniałe spotkanie z historią największego Polaka Jana Pawła II. Bardzo piękny występ uczniów i wspaniale przygotowany program artystyczny. Nie mogę nie wspomnieć o przepysznych kremówkach."

Starosta Rycki p. St. Jagiełło: "Cieszę się, ze podjęliście trud organizacji wystawy, która przybliża sylwetkę Jana Pawła II, zachęca do refleksji i przemyśleń nad tym, co głosił i o czym nauczał. Niech dorobek najwybitniejszego autorytetu moralnego naszych czasów będzie dla Was życiowym drogowskazem oraz światełkiem, które rozprasza wszelkie cienie wątpliwości i zniechęcenia dnia codziennego."

Pani Maria Juszczak: "Dziękuję za wspaniały występ, który przypomniał mi piękne chwile spędzone z Janem Pawłem II - wielkim człowiekiem naszych czasów."

Państwo Jolanta i Zdzisław Kostyrowie: "Cieszymy się, że nasze dzieci uczęszczają do szkoły imienia Jana Pawła II. Życzymy gronu pedagogicznemu oraz uczniom, aby wszystko, co dokonuje się w szkole było przeniknięte nauką naszego wybitnego rodaka."

Wystawę i spektakl można będzie także obejrzeć w maju w okresie poprzedzającym umieszczenie w kościele w Rykach relikwii Swiętego Jana Pawła II.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy udostępnili zdjęcia z Janem Pawłem II i w ten sposób włączyli się w realizację opisanego przedsięwzięcia. Słowa podziękowania kierujemy do: p. Marii Juszczak, p. Zygmunta Miłosza, p. Jadwigi i Bogusława Biernatów, p. Eugeniusza Zająca, p. Izabeli Marek, p. Wiesławy Długosz – Bryzek, p. Jacka Szymańskiego, p. Grażyny Kalaty-Błaszczyk, p. Beaty Tarczoń, p. Bogumiły Porowskiej, p. Andrzeja Ryszkowskiego, p. Anny Zielińskiej, p. Jolanty i Zdzisława Kostyrów, p. Przemysława Jagiełły, rodziny Piecków, p. Krzysztofa Polaszka, p. Danuty i Czesława Bobrów, p. Anny Dąbrowskiej, p. Janiny Warownej, p. Danuty Kaszak, p. Elżbiety Lipskiej, p. Danuty Zawodnik. Dziękujemy także Państwu Janinie i Antoniemu Warownym - właœcicielom restauracji „Oliwia”- za udostępnienie zastawy na okolicznościowy poczęstunek, a rodzicom za przygotowanie pysznych kremówek.

Henryka Prorok, Monika Mierzwińska


Profilaktyka uzależnień w Gimnazjum nr 2 w Rykach

Powszechna jest wiedza na temat tego, że coraz młodsze osoby sięgają po różnego rodzaju używki.

Do najczęstszych przyczyn sięgania po środki odurzajšce należą: ciekawość, poznanie "zakazanego owocu", chęć zaimponowania kolegom i otoczeniu, potrzeba, a nawet warunek przynależności do grupy rówieśniczej, niemożność poradzenia sobie z problemami. Nie jest to wyłącznie problem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ani patologicznych środowisk. Czasem dotyka on uczniów z tzw. "dobrych domów".

W Gimnazjum nr 2 w Rykach do tej pory organizowano wiele różnego rodzaju przedsięwzięć, aby uświadomić uczniom zgubne skutki sięgania po używki. Aby dotrzeć do świadomoœci młodego człowieka w sposób najbardziej skuteczny i wiarygodny w tym roku szkolnym zostały zorganizowane w klasie Ic warsztatowe zajęcia profilaktyczne ze specjalistą terapii uzależnień – panem Rusłanem Oniszczukiem. Zajęcia trwały dwie godziny i odbyły się w ubiegły czwartek w jednej z klas gimnazjalnych. Uczniowie byli pod dużym wrażeniem prowadzšcego oraz przekazanych im treści. Uznali, że warto uczestniczyć w takim spotkaniu, bo daje ono inne spojrzenie na problem substancji psychoaktywnych oraz procesu uzależniania się od nich.

Kuba: "Jeszcze nigdy czas spędzony na zajęciach nie upłynął mi tak szybko. Prowadzący chętnie odpowiadał na nasze pytania i czuło się, że świetnie wie, o czym mówi i chce wskazać nam, co dzieje się z człowiekiem, który sięgnie po narkotyki".

Paulina: "Po tych zajęciach jestem niemal pewna, że każdy z nas zastanowi się tysiąc razy zanim sięgnie po coœ niedozwolonego. Zmienił się zupełnie mój sposób patrzenia na problem uzależnień i na z pozoru tak niewinną używkę, jaką wydaje nam się być marihuana".

Monika Dąbrowska


Spotkanie gimnazjalistów z Posłem na Sejm RP

W poniedziałek 24.03.2014r. uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 mieli okazję uczestniczyć w organizowanym co roku spotkaniu z Posłem na Sejm RP, panem Jarosławem Żaczkiem. Celem było przybliżenie historii polskiego parlamentaryzmu oraz zapoznanie ze specyfiką pracy posła. Pan Jarosław Żaczek w bardzo ciekawy i prosty sposób opowiedział o tym, jak trudna i odpowiedzialna jest praca parlamentarzysty.

Następnie przyszedł czas na pytania. Uczniowie interesowali się sprawami dotyczącymi gminy i powiatu, przyszłością młodych ludzi w naszym mieście, zagadnieniami z bieżącej polityki państwa, aktualnymi problemami z kraju i ze świata. Młodzież chciała też wiedzieć, jakie plany na przyszłość ma pan Żaczek, czy będzie brał udział w wyborach samorządowych, czy parlamentarnych.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowym wpisem do Kroniki Szkoły.

Monika Dąbrowska


PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Od wielu lat w naszej szkole zgodnie z tradycją uroczyście obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny. Jak co roku uczniowie naszej szkoły pokazali, że to szczególne święto można spędzić inaczej niż pójść na wagary. W radosnych nastrojach uczniowie „wyszli z ławek”, by bawić się wspólnie z nauczycielami. Program obchodów Dnia Wiosny został przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie ze szkoły podstawowej uczestniczyli w pokazie mody ekologicznej, który przygotowały Panie Agnieszka Kurdziałek i Renata Sopiela, nastepnie klasy 1-3 SP udały się na HEPPENING EKOLOGICZNY ulicami miasta, a klasy 4-6 SP uczestniczyły w "Pokazie talentów", walcząc o Puchar Dyrektora Szkoły. Natomiast młodzież gimnazjalna wzięła udział w "Pokazie talentów", również walcząc o Puchar Dyrektora Szkoły oraz mieli możliwość zapoznania się z ofertami różnych szkół ponadgimnazjalnych podczas "Targów Edukacyjnych". Na zakończenie dnia uczniowie oglądali filmy podczas "Dnia filmu".

Pokaz mody ekologicznej - klasy 1-6 Szkoły Podstawowej.

Heppening ekologiczny klas I - III SP.

Uczniowie z wszystkich klas I -III przemaszerowali ulicami Ryk do parku przed pomnik przyrody "Bartek" gdzie odśpiewali swój hymn "Nie deptać stokrotek". Każda klasa wygłaszała również własne hasła ekologiczne promujące ochronę środowiska.

"Mam talent" - klasy 4-6 Szkoły Podstawowej

Puchar Dyrektora Szkoły zdobył - Filip Majchrzak z klasy 4a.

"Mam talent" - klasy 1 - 3 gimnazjum

Puchar Dyrektora Szkoły zdobyły - Aleksandra Gębala i Aleksandra Szymańska.

Targi Edukacyjne

Dzień filmu


SPOTKANIE Z LEKARZEM

W dniu 20.03.2014r gościliśmy w naszej szkole panią dr. Annę Cieślicką - Strugarek. Podczas spotkania z uczniami klas szóstych pani doktor szczegółowo mówiła o szkodliwości nałogów.

Wychowankowie dowiedzieli się, że jednym z warunków zachowania zdrowia jest unikanie szkodliwych używek: papierosów, alkoholu i narkotyków. Nieodparty nawyk korzystania z tych używek nazywamy nałogiem albo uzależnieniem. Pani doktor przestrzegła zebranych, że wszystkie używki bez względu na rodzaj zawsze prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, a nawet do przedwczesnej śmierci. Niestety młodzi ludzie popadajš w uzależnienie bardzo łatwo wskutek lekkomyślności lub chcąc uciec przed problemami.

Szóstoklasiści zgodnie przyznali, że papierosy, alkohol czy narkotyki wcale nie pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych - powodują raczej stopniowe ich nawarstwianie. Pamiętajmy - jeœli ktoś nas zachęca do próbowania szkodliwych używek, powinniśmy zawsze zdecydowanie odmawiać ich przyjęcia i zgłaszać taki fakt osobom dorosłym. Szanujmy swoje zdrowie, bo mamy je tylko jedno!


TURNIEJ JĘZYKOWY

14 marca 2014r. odbył się konkurs z języka angielskiego dla klas II szkoły podstawowej zatytułowany „English is easy”. Konkurs ten został zorganizowany przez grupę projektową z klasy IIb gimnazjum w składzie: Katarzyna Kornas, Ewa Kowalczyk, Wiktoria Piecyk, Magdalena Prządka, Marta Wojtal oraz Daniel Mróz, pracujšcych pod kierunkiem pani Agnieszki Żelazko – opiekunki projektu i nauczycielki języka angielskiego. Podczas konkursu czteroosobowe reprezentacje klas IIa, IIb i IIc odpowiadały na pytania z zakresu słownictwa poznanego na lekcjach języka angielskiego w klasie I i w pierwszym semestrze II klasy. Pozostali uczniowie razem z wychowawcami aktywnie kibicowali swoim drużynom. Konkurs dał uczniom możliwoœć zaprezentowania swoich umiejętnoœci językowych i odpornoœci na stres. Drugoklasiœci pokazali, że dobrze radzą sobie zarówno z językiem angielskim jak i z presją psychiczną. Najwięcej punktów w konkursie zgromadzili uczniowie klasy IIc, drugie miejsce zajęła klasa IIa a trzeciš lokatę uzyskała II b. Wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki od organizatorów konkursu za ogromną wolę walki, dobre przygotowanie do konkursu i aktywne kibicowanie.

Tego samego dnia odbył się w naszej szkole turniej językowy dla klas IVa i IVb, zorganizowany przez panie Monikę Russę – nauczycielkę języka rosyjskiego i panią Agnieszkę Żelazko uczącą języka angielskiego w klasach czwartych. Obydwie klasy wybrały czteroosobowe reprezentacje, które odpowiadały na przygotowane przez organizatorów pytania. Obejmowały one kwestie leksykalne, gramatyczne a także zagadnienia z kulturówki Rosji i Wielkiej Brytanii. Podczas gdy reprezentacje klas opracowywały odpowiedzi, pozostali uczniowie dopingowali swoje drużyny, skandujšc wczeœniej przygotowane hasła. Konkurs ten stał się okazją do utrwalenia materiału z języków oraz do zaprezentowania swoich umiejętnoœci przez publicznoœcią znacznie większą niż klasa. W tej rozgrywce więcej punktów zebrała klasa IVb i zajęła I miejsce. Klasa IVa dzielnie przyjęła porażkę i nagrodziła swoją drużynę gromkimi oklaskami. Uczniowie otrzymali drobne upominki i dyplomy za udział w konkursie.


Spotkanie z poezją na wesoło

13.03.2014r. utalentowani artystycznie uczniowie klas I i III gimnazjum pod kierunkiem polonistek – pani Katarzyny Rodzoœ i Mirosławy Zykubek, przygotowali poranek poetycki pt. "W poezji jak w życiu". Widowisko miało charakter satyryczny, a dotyczyło, ważnych i aktualnych w każdej epoce i w każdym zakątku naszego globu, zagadnień obyczajowych i etycznych. Poważne tematy pokazano jednak w żartobliwej formie, a teksty znanych poetów A. Fredry, Jana Brzechwy, Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Kerna okraszono wesołymi piosenkami z repertuaru znanych artystów z "Kabaretu Starszych Panów" czy zespołu "Czerwone Gitary".

Największy aplauz zyskała "Małpa w kąpieli" oraz dynamiczny "Gaweł' i spokojny, choć stanowczy "Paweł"- bohaterowie wierszy Fredry. Uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum mogli przypomnieć sobie utwory dla dorosłych i dla dzieci stanowiące już klasykę poezji satyrycznej, które, mimo upływu czasu, nigdy się nie zdezaktualizują.


Przedstawiciele klas II gimnazjum na uroczystości w Urzędzie Miejskim

W piątek 14 marca o godzinie 11.00 uczniowie klas II gimnazjum przybyli do Urzędu Miejskiego w Rykach na lekcję historii połączoną z wręczeniem Aktu Mianowania na wyższy stopień oficerski Panu por. Wacławowi Pruchnickiemu. Wiadomości na temat honorowego gościa oraz część artystyczną przygotował Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin".

Pan Wacław (skończy w sierpniu 100 lat) jest weteranem II wojny światowej. Maszerował z armią Andersa i walczył w bitwie pod Monte Cassino. Mimo wieku pamięć ma doskonałą i mógłby o swojej wojennej tułaczce, która trwała ponad siedem lat, opowiadać godzinami. Spotkanie tak zasłużonej dla polskiej wolności i niepodległości osoby to olbrzymie przeżycie i zaszczyt. Tym bardziej, że świadków tamtych niespokojnych i tragicznych czasów pozostało już niewielu.

Pan kapitan Pruchnicki ma zostać członkiem rządowej delegacji, która uda się do Włoch pod Monte Cassino w maju tego roku, by wziąć udział w uroczystoœciach 70 rocznicy bitwy.


LAUREACI X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

20 stycznia 2014 r. został rozstrzygnięty X Wojewódzki Konkurs Literacki w Lublinie. Należało nadesłać prace na temat: "Małe gesty- wielkie sprawy".

Do konkursu przystąpiło 305 osób z całego województwa lubelskiego. Nasza szkoła odniosła duży sukces - 5 uczniów uzyskało tytuł laureata:

Szkoła podstawowa:

Kinga Janiszek - klasa VI A

Karolina Góraj - klasa VI B

Uczennice zostały przygotowane przez p. Ewę Karczmarz.

Gimnazjum:

Mateusz Cieśla – klasa IA - przygotowany przez p. Mirosławę Zykubek.

Paweł Mierzwiński – klasa IC - przygotowany przez p. Katarzynę Rodzoś.

Wiktoria Pawelec-klasa IIA - przygotowana przez p. Henrykę Prorok.

KONKURSY POLONISTYCZNE

Konkurs ortograficzny dla klas I gimnazjum

Konkurs został przeprowadzony przez panie Henrykę Prorok i Monikę Mierzwińską. A oto zwycięzcy:

I miejsce - Oliwia Warowna – kl. Id

Uczennica przygotowana przez p. Monikę Mierzwińską

II miejsce – Marta Majchrzak - kl. I a

Uczennica przygotowana przez p. Mirosławę Zykubek

III miejsce – Maria Wątur – kl.Id

Uczennica przygotowana przez p. Monikę Mierzwińską.

KONKURS DLA KLAS III

Gimnazjum

POLSCY LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez panie: Katarzynę Rodzoś i Mirosławę Zykubek. Miał formę testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych dotyczšcych życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej.

Pierwsze trzy miejsca zdobyli:

I- Gabriela Kurdziałek – kl. IIIa

II- Joanna Dobek – kl.IIIa

III- Patrycja Lemieszek – kl.IIIb

Uczennice zostały przygotowane przez p. Henrykę Prorok.


"Żywe" lekcje

27 i 28 lutego odbyły się w naszej szkole nietypowe lekcje, które pochłonęły uwagę uczniów. W czwartek gościliśmy w szkole starożytnych Rzymian. Uczniowie klas IV, V i VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum mogli z bliska zobaczyć uzbrojenie legionisty lub gladiatora. Niektórzy mieli okazję wcielić się w antycznych wojowników. W sposób niezwykle zajmujący przedstawiono też zwyczaje i osiągnięcia cywilizacji starożytnego Rzymu.

W piątek zaś do szkoły przyjechały węże różnych gatunków i rozmiarów. Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat życia, odżywiania i rozmnażania się tych gadów. Po części teoretycznej można było węży dotykać, zakładać sobie na szyję, robić z nimi zdjęcia. Z całą pewnością bezpośredni kontakt z gadami pozostawił trwały ślad w pamięci uczestników nietypowej lekcji biologii.


ZEBRANIE Z RODZICAMI

17 marca 2014 roku (poniedziałek) odbędą się zebrania z rodzicami:

1. klasy 1 - 4 szkoły podstawowej - godz. 16.30

2. klasy 5 - 6 szkoły podstawowej i 1 - 2 gimnazjum - godz. 17.00

3. klasy 3 gimnazjum - godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami na jadalni na temat "Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną". Po spotkaniu wywiadówki w salach lekcyjnych.


DZIEŃ KOBIET

Piątek 7 marca należał do niecodziennych dni w szkole. Najpierw w klasach chłopcy wręczyli swoim koleżankom i wychowawczyniom kwiaty i upominki. PóŸniej odbyły się uroczyste apele. Część artystyczna opierała się na wędrówce przez wieki i żartobliwym przedstawieniu obchodów Dnia Kobiet w rożnych epokach. Uczniowie przedstawili jak świętowano Dzień Kobiet zaczynając od Adama i Ewy, poprzez epokę kamienną, czasy starożytne i średniowiecza. Przenieśli się również do indiańskiej wioski Apaczów, by na koniec pokazać czasy nam współczesne.

Uroku przedstawieniu dodawały bardzo pomysłowe stroje i rekwizyty. W nastrój święta wprowadzały zebranych piękne piosenki wykonane przez uczniów z klas 5b, 5c i 6b (Natalia Bukowska, Emilia Papiewska, Karolina Zając, Natalia Falenta, Martyna Łubianka, Krzysztof Piątek).

Część artystyczną przygotowały panie Izabela Jurkowska i Sylwia Warowna. Na zakończenie wszystkim Paniom życzenia wszystkiego najlepszego złożył pan dyrektor Marek Kępka.

Apel był również dobrą okazją do wręczenia nagrody publiczności w drugiej edycji X - FACTOR uczniowi klasy 3e gimnazjum - Adamowi Stoń, który na zakończenie wykonał piosenkę "Byłaś dla mnie wszystkim".TŁUSTY CZWARTEK

Wolontariusze zrzeszeni w Szkolnym Klubie Wolontariusza zorganizowali kolegom prawdziwy "Tłusty czwartek". Ponad trzydziestu uczniów z różnych klas gimnazjum odpowiedziało na apel wolontariuszy i zadeklarowało upieczenie ciasta. Wszyscy chętni stanęli na wysokości zadania i upiekli takie ciasta, że ślinka leciała na sam widok, a wybór był trudny - wszystkich wypieków chciało się spróbować. Ostatecznie każdy znalazł coś dla siebie, w efekcie czego ciasto zostało sprzedane do ostatniego okruszka. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na pomoc potrzebującym uczniom naszej szkoły w formie opłacenia obiadów.


POMOC DLA HOSPICJUM

26 lutego 2014 roku Szkolny Klub Wolontariusza "Serduszko" przekazał pracownikom hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie kolejną partię korków zebranych przez uczniów naszej szkoły. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej tylko w tym roku szkolnym przekazaliśmy 81 worków zakrętek.


Filmy o sprawdzianie w 2015 roku

Na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale YouTobe są dostępne filmy o sprawdzianie w 2015 roku. Zachęcamy do ich obejrzenia.


Przepraszamy za chwilowe utrudnienia w korzystaniu z "Dziennika internetowego".


Zabawa karnawałowa

Zabawy karnawałowe w naszej szkole odbyły się w trzech turach:

- 4.02.2014r. - dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej

- 5.02.2014r. - dla klas 4 - 6 szkoły podstawowej

- 6.02.2014r. - dla klas 1 - 3 gimnazjum.

Najmłodsi zaprezęntowali się w niezwykłych karnawałowych strojach. Dla wszystkich dzieci był to niezapomniany dzień. Dzień pełen wrażeń i niespodzianek, oraz pełnej radości zabawy.


Regulamin konkursu na najciekawszą rymowankę ekologiczną

Organizatorki: Małgorzata Pawłowicz, Ewa Karczmarz

Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraŸni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci poprzez samodzielne redagowanie rymowanek, wierszowanek

- kształtowanie właœciwych postaw ekologicznych

- doskonalenie umiejętności wyrażania swoich sądów poprzez propagowanie właściwych postaw ekologicznych

Założenia organizacyjne:

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas 4-6.

2. Zadaniem uczestników jest napisanie wierszyka, rymowanki o tematyce ekologicznej (o zwierzętach, ochronie œrodowiska, porach roku, pięknie przyrody, itp.) praca nie powinna zawierać mniej niż 8 wersów.

3. Rymowankę - wierszowankę należy wydrukować na kartach A4 w 3 egzemplarzach, opatrzyć własnoręcznym podpisem autora, czcionka nie mniejszą niż 14; karty można ozdabiać według własnego pomysłu i dowolną techniką.

4. Konkurs będzie trwał od 3 lutego 2014r do 15 marca 2014r.

5. Prace należy dostarczać do p. M. Pawłowicz oraz E. Karczmarz.

6. Dostarczenie wierszy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

7. Nie będą oceniane prace zaczerpnięte z Internetu ani innych zródeł.

8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2014r.

10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają plusy z języka polskiego, a laureaci z przyrody.

11. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy.

12. Wszelkich dodatkowych informacji odnoœnie konkursu udzielają panie: E. Karczmarz i M. Pawłowicz.


Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającą się kanonizacją naszego patrona szkoły - Jana Pawła II pragniemy zorganizować na terenie placówki wystawę pod hasłem „Spotkanie z Ojcem Swiętym- Janem Pawłem II”. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie możliwa bez Państwa pomocy. Prosimy o udostępnienie oryginału lub kopii zdjęcia ze spotkania z Ojcem Swiętym bliskiej osoby, np.: Państwa, rodziców, cioci, babci, dziadków itp. Prosimy o dołączenie podpisu: rok i miejsce spotkania, imię i nazwisko osoby ze zdjęcia. Mile widziane gotowe kolorowe kopie zdjęcia. W przypadku oryginałów - gwarantujemy ich zwrot. Materiały można dostarczać do końca lutego 2014 roku do wychowawców klas lub nauczycielek j. polskiego: p. Henryki Prorok i Moniki Mierzwińskiej. Serdecznie dziękujemy za udział w akcji i wspólne dokumentowanie obecności Jana Pawła II w naszym życiu.

Organizatorzy


MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w RYKACH w PŁYWANIU

W dniu 18.01.2014 r. (sobota) odbyły się Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 2 w Rykach w Pływaniu w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może". Akcja ma na celu promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Do udziału w zawodach zgłosiło się ponad trzydzieścioro dzieci wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami. Wyścigi odbyły się w dwóch kategoriach: indywidualnej (przepłynięcie dystansu 25 m stylem dowolnym) oraz grupowej w formie sztafet rodzinnych (przepłynięcie 25 m przez dziecko oraz 25 m przez rodzica lub innego członka rodziny). Otwarcia zawodów dokonał dyrektor ZSO nr 2 M. Kępka, dyrektor W. Głowienka oraz dyrektor pływalni A. Dąbrowski. Pierwsze do wyścigu stanęły najmłodsze uczestniczki zawodów - dziewczęta z kl. I-III. W tej kategorii wyniki były następujące:

1. Martyna Marciniak 30,47 s

2. Hanna Golak 31,75 s

3. Patrycja Jakubik 32,73s

W kategorii chłopców kl. I-III dystans 25 metrów najszybciej pokonali:

1. Sebastian Kuc 24,79 s

2. Kajetan Kryczka 28,25 s

3. Paweł Jaszczyk 33,36 s

Kategoria dziewcząt kl. IV-VI cieszyła się największą popularnością. Najlepsze okazały się:

1. Zuzanna Marciniak 25,46 s

2. Julia Sarnowska 26,64 s

3. Zuzanna Kurek 27,11 s

W kategorii chłopców kl. IV-VI wyniki były następujące:

1. Bartłomiej Kubak 18,83 s

2. Stanisław Skwarek 23,62 s

3. Igor Kamieński 24,07 s

Finałową konkurencją były sztafety rodzinne rozgrywane w dwóch kategoriach: kl. I-III oraz kl. IV-VI. Wyścig rodzinny okazał się dobrš zabawą podczas którego nie tylko dzieci, ale także rodzice lub inni członkowie rodziny mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności.

W kategorii I-III najszybciej dopłynęli:

1. Sebastian Kuc z tatą 45,21 s

2. Kajetan i Michał Kryczka 47,87 s

3. Martyna i Adam Marciniak 49,10 s

W kategorii kl. IV-VI najlepsi byli:

1. Zuzanna Marciniak i Jakub Komorowski 42,94 s

2. Igor i Marek Kamieńscy 44,26 s

3. Zuzanna i Ireneusz Kurek 46,78 s

Po zakończeniu zawodów odbyła się ceremonia wręczenia medali i dyplomów. Zawodnicy z miejsc I-III otrzymali medale i dyplomy, a pozostali dyplomy. Dodatkową nagrodą były dwie statuetki ufundowane przez Pływalnie Powiatową. Trafiły one do najszybszego pływaka – Bartłomieja Kubaka i najszybszej sztafety rodzinnej- Zuzi Marciniak i Jakuba Komorowskiego. To pierwsze Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 2 w Pływaniu. Impreza okazała się wspaniałą zabawą, w której nie wynik a satysfakcja z uczestnictwa była najważniejsza. Miejmy nadzieję, że wpisze się ona na stałe w kalendarz imprez sportowych naszej szkoły.

J. Draniczarek


DZIEŃ GOFRA

W środę 15 stycznia 2014 roku Samorząd Uczniowski zorganizował już po raz kolejny w naszej szkole "Dzień gofra". Gofry zostały przygotowane przez dziewczyny z naszego gimnazjum: Annę Lipską, Klaudię Kornas, Paulinę Goliszewską, Klaudię Kowalczyk i Kornelię Wieczorek. Do wyboru były gofry suche, z bitą śmietaną, polewami, owocami lub dżemem. Akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, a kolejki liczyły po kilkadziesiąt osób na każdej przerwie, co najlepiej świadczy o trafieniu w podniebienia i potrzeby uczniów. Nad całością czuwały opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. Beata Tarczoń i p. Agnieszka Gąska.

Samorząd Uczniowski


MISTERIUM BOŻONARODZENIOWE

Boże Narodzenie to czas magiczny, przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i miłością. Dla nas Polaków wielowiekowa tradycja oraz pielęgnowanie obrzędów jest bardzo istotne, to nierozerwalna część naszej kultury, z którą silnie związani jesteśmy od najmłodszych lat. Co roku baśniowo przystrojona choinka, suto zastawiony stół, w tle przepiękne polskie kolędy tworzą swój niepowtarzalny klimat. To naprawdę wspaniałe chwile, które po latach stają się cennym wspomnieniem. Każdy z nas przechowuje w pamięci własny, najpiękniejszy obraz świąt.

Uczniowie klasy 5b przygotowali dla kolegów, pedagogów oraz zaproszonych gości - oryginalne Misterium Bożonarodzeniowe, przygotowane pod kierunkiem p. Ewy Sulej, p. Barbary Polaszek i s. Danuty Wójcik, pod hasłem "OTWÓRZ SWE SERCE ABY ON CIĘ SPOTKAŁ". Była to historia człowieka w drodze, poszukującego najważniejszych wartości w życiu i doświadczającego różnych uczuć - odrzucenia, buntu, zagubienia, aż do odnalezienia miłości do Boga i człowieka.

Występ zaprezentowany przez uczniów wprowadził uczestników spotkania w prawdziwie świąteczny nastrój.

Mądre słowa płynące ze szkolnej sceny uświadomiły nam, dlaczego co roku z taką dziecinną ufnością czekamy właśnie na nie.

Po części artystycznej Pan dyrektor podziękował młodym artystom oraz ich opiekunom za przygotowane przedstawienie oraz przekazał życzenia, które skierował do zaproszonych gości i oczywiście uczniów z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzenia dla wszystkich zebranych oraz ich rodzin przekazała również przewodnicząca Rady Rodziców p. Monika Szarek.

Lista uczniów, którzy brali udział w kokursach bożonarodzeniowych zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz zdjęcia prac, zamieszczone są w zakładce strony szkoły "konkursy szkolne". Nagrody w postaci słodkich upominków i dyplomów ufundowane zostały przez Radę Rodziców.


”KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI"

Dnia 17.12.2013 r. w naszej szkole odbył się apel poświęcony Deklaracji Praw Człowieka, a w szczególności prawom dziecka, w którym pod kierunkiem pań Małgorzaty Pawłowicz i Ewy Karczmarz wystąpili uczniowie klas szóstych wspólnie z młodszymi członkami naszej społeczności.

Czy ludzie zawsze mieli swoje prawa?

Niestety nie - 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Prawa Dziecka zaś mają bardzo krótką historię. Po raz pierwszy zapisano je w Deklaracji Genewskiej w 1924r., ale tak naprawdę pierwszy zbiór został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez ONZ w 1989r. W Polsce Konwencja Praw Dziecka obowiązuje od 1991 r. Treści zawarte w tym dokumencie dotyczą wszystkich dzieci na świecie, bez względu na wiek, płeć czy kolor skóry.

Hasłem przewodnim apelu były słowa "Każdy inny, wszyscy równi". Każde dziecko na świecie wygląda inaczej, ma inne pomysły, doświadczenia, obyczaje i zdolności. To właśnie dzięki tym różnicom rodzą się nowe możliwości, nowe nadzieje, wielkie marzenia i niepowtarzalne przyjaznie. Różnice między ludzmi są naszym skarbem, dlatego powinniśmy się nimi dzielić i je szanować, a każde dziecko należy do wielkiej ludzkiej rodziny i wzbogaca ją swoimi zdolnoœciami. Musimy jednak pamiętać, że korzystając ze swoich praw nie można ograniczać praw innych ludzi - kolegów, koleżanek i dorosłych. Sprawmy, by świat stał się miejscem dobrym, pomóżmy sobie i innym żyć godnie - w pokoju i spokoju, w miłości i poczuciu bezpieczeństwa.

Apel wzbudził zainteresowanie uczniów, którzy żywo reagowali na treści przekazane przez młodych aktorów. Oprócz pięknych strojów całość wzbogaciły piosenki, takie jak "Wszystkie dzieci nasze są", "Dzieci świata", czy "Dłonie", które podkreśliły sens recytowanych wierszy i wprowadziły niepowtarzalną atmosferę.


BOŻE NARODZENIA


Zardzewiała śmierć

13 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rykach odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z żołnierzami zawodowymi z Jednostki Wojskowej 3248 w Dęblinie. Zasadniczym celem tej niecodziennej wizyty było zapoznanie uczniów z zagrożeniem, jakie stanowią niewybuchy z czasów I i II wojny światowej, które nadal spoczywają w ziemi. Młodzież miała okazję, dzięki prezentacji multimedialnej, przyjrzeć się starym, zardzewiałym pociskom, granatom i innym ładunkom wybuchowym, które znalezione przez dzieci lub dorosłych stanowią śmiertelne zagrożenie. Porucznik Krzysztof Pokorski wyjaśnił uczniom, co należy zrobić, jeśli znajdzie się coś, co choćby przypomina niewybuch. W prelekcji uczestniczyli również sierżant Włodzimierz Kręcisz, starszy plutonowy Piotr Lasek oraz starszy szeregowy Paweł Mrozek. Panowie zachęcali gimnazjalistów do wyboru zawodu żołnierza.

Monika Dąbrowska


WIECZÓR KOLĘD

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi gminy Ryki dnia 6.12.2013r. p. Beata Kania i p. Alina Rodak wraz z uczniami: Natalią Falenta (kl. 5c), Natalią Sikorską (kl. 3b), Martyną Marciniak (kl. 3a), Dorotą Markiewicz (kl. 3a), Natalią Stępień (kl. 3a), Marcinem Krauze (kl. 3a) i Kamilem Janiszkiem (kl. 3b) oraz rodzicami - p. Anną Janiszek, p. Sylwią Graczyk, p. Anetą Marciniak, p. Hanną Markiewicz i p. Lesyą Stępień uczestniczyły w Wieczorze Kolęd zorganizowanym w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach.

Spotkanie miało na celu ukazanie niezwykłego uroku Swiąt Bożego Narodzenia i kultywowanie tradycji świątecznych. Grupa reprezentująca naszą społeczność szkolną, zaprezentowała w czasie tego niecodziennego spotkania: wiersz Bronisławy Ostrowskiej "Gwiazdka" oraz kolędy "Mała pastorałka", "Nie płacz Jezu" w wykonaniu dzieci i dorosłych. Występ bardzo się podobał, zostaliśmy nagrodzeni gromkimi brawami.

Uroczystość była doskonałą okazją do wspólnej pracy rodziców i dzieci oraz spotkania różnych pokoleń i rozmowy na temat tradycji świątecznych.

B. Kania, A. Rodak


WYCIECZKA DO STĘŻYCY

Dnia 3.12.2013r. uczniowie kl. 3a i b SP wraz z wychowawczyniami Beatą Kania i Aliną Rodak uczestniczyli w wycieczce do Stężycy. Zwiedzili gospodarstwo ogrodnicze JMP flowers, gdzie poznali specyfikę pracy ogrodnika - hodowcy. Przeprowadzili wywiad z pracownikami przedsiębiorstwa. Dowiedzieli się, na czym polega praca w takim gospodarstwie, jakie są wymagania różnych gatunków roślin oraz jakie są godziny pracy i obowiązki pracowników szklarni.

Największą ciekawość wzbudziła szklarnia wyposażona w urządzenia na najwyższym światowym poziomie. Hodowane są w niej orchidee. Te egzotyczne kwiaty zachwyciły wszystkich. Niektórzy pokusili się o zakup tych niezwykle barwnych roślin.

Następnie odwiedziliśmy "Wyspę Wisła". Tam na placu zabaw odbyły się ćwiczenia i zabawy rozwijajšce zwinność i skoczność. Uczestnicy wycieczki z apetytem zjedli obiad. Na zakończenie obejrzeli film pt. "Gnomeo i Julia".

Wycieczka pozwoliła nam nie tylko na spędzenie czasu w interesującym, niezwykłym miejscu, ale także dostarczyła wiedzy na temat pracy w gospodarstwie ogrodniczym.

Kolorowe dywany kwiatów i delikatny, świeży zapach roślin na długo pozostaną w naszej pamięci.

B. Kania, A. Rodak


Zebrania z rodzicami - 16.12.2013 rok

Dnia 16 grudnia (poniedziałek) 2013 roku - spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami

klasy I -IV szkoły podstawowej - godz.16.30

klasy V i VI szkoły podstawowej oraz klasy I, II i III gimnazjum - godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy


MIKOŁAJ W SZKOLE

Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, w naszej szkole pojawił się szanowny Gość. Dzieci rozpoznały go od razu - to święty Mikołaj! Powitały Go wierszami i piosenkami, a święty - wyraznie wzruszony - w zamian obdarował je prezentami.


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

29 XI 2013 roku obchodziliœmy w naszej szkole Dzień Pluszowego Misia zorganizowany przez klasę 1b gimnazjum. Adresatami byli uczniowie z klas 1-III. Głównym celem popularyzacji w naszej szkole tego święta była chęć ucieczki od agresji i przypomnienie najważniejszych wartości jakimi są dzieciństwo, przyjaciel, miłość, ciepło. Z tymi słowy łączy się właśnie Pluszowy Miś. Przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany. To jemu powierzamy swoje sekrety i to on ma nas uchronić od zła i niebezpieczeństw. Maskotki były różne od bardzo malutkich do bardzo, bardzo dużych. Iloœć pluszowych przyjaciół była imponująca. Na pamiątkę tego dnia zostały wykonane zdjęcia klasowe.

Uczniowie klas 1 - 3 mogą wziąć udział w konkursie plastycznym pt. „Mój Miś”, który rozwiązany zostanie 12 grudnia.

Klasy I szkoły podstawowej uczestniczyły w zabawie przygotowanej przez starszych kolegów z klasy I b gimnazjum, którzy zorganizowali dla maluchów różne gry i konkurencje, jak np. jedzenie miodu z talerzyka bez używania rąk, zbieranie wykałaczek rękawicą kuchenną. Wszyscy uczestnicy śpiewali wspólnie piosenki o misiach, słuchali wierszyków oraz oglądali scenki przygotowane i przedstawiane przez gimnazjalistów. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem oraz jedzeniem żelków owocowych … oczywiście w kształcie miśków. Nad całością imprezy czuwała wychowawczyni klasy Ib gimnazjum - pani Anna Żaczek.

Konkurs plastyczny "Mój przyjaciel Miś"

I miejsce – Weronika Jędrych i Wiktoria Jędrych – klasa 1b

II miejsce – Emilia Maraszek – klasa 2b

III miejsce - Patrycja Jakubik – klasa 2b

Udział w konkursie:

Wiktor Karpiński – klasa 1a, Anthony Rodak – klasa 1a, Artur Stopa – 1b, Emilia Rosołowska – 1b, Emilia Sopiela – 1b, Ada Janiszek – klasa 1c, Lena Warowna – klasa 1c, Maria Łubianka – klasa 1c, Izabela Maraszek – 1c, Filip Woliński – 1c, Zuzanna Polewicz – 2a, Bartłomiej Rafałko – 2a, Paweł Rulak – 2a, Natalia Wolińska – 2a, Zofia Jaguś – 2a, Natalia Zarzycka – 2a, Gabriela Zawodnik – 2a, Adam Marek – 2a, Wiktoria Michalak - 2a, Maciej Narecki – klasa 2b, Maciej Grzelak – klasa 2b, Aleksandra Bilicz – 2b, Michalina Łuszczak – 2b, Wiktoria Kocyk – klasa 3a, Wojciech Adamczyk – 3a, Zuzanna Mazurek – 3a, Maja Dębek – 3a, Marcin Jaguś – 3a, Martyna Marciniak – 3a, Marcin Krauze – 3a, Jakub Buczek – 3a, Michał Jarnicki – 3a, Jagoda Kulik – 3a, Kacper Kuchnio – 3a, Maja Mroczek – 3a, Hanna Golak – 3a, Kinga Burcon – 3a, Patrycja Góraj – 3b, Emilia Kania – 3b


Wyjazd na mecz SKRA Bełchatów-Jastrzębski Węgiel

Wyjazd na mecz był pomysłem dwóch zapalonych fanek Skry Bełchatów: Oli Szymańskiej i Ani Warownej. To one zgłosiły się do nauczycielki w-f Joanny Draniczarek z prośbą o zorganizowanie wyjazdu. W ciągu tygodnia zgłosiło się 38 chętnych gimnazjalistów i 2 chłopców ze szkoły podstawowej. Nic dziwnego, że lista zapełniła się bardzo szybko - 23.11.2013 Skra podejmowała w swej hali aktualnego lidera tabeli Plusligi - Jastrzębski Węgiel.

Mecz dostarczył wielu emocji, tym bardziej, że po obu stronach siatki wystąpili kadrowicze reprezentacji Polski: Michał Kubiak (JSW), Paweł Zatorski (Skra), Andrzej Wrona (Skra), Paweł Kłos (Skra), Damian Wojtaszek (JSW), Wojciech Włodarczyk (Skra) oraz obecny selekcjoner kadry Stephane Antiga (Skra). Podczas meczu uczniowie dzielnie dopingowali zawodników Skry, tym samym wspierając żywiołowy doping Klubu Kibica. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Skry.

Spotkanie pomiędzy dwiema silnymi drużynami Plusligi było niesamowitą lekcją siatkówki. Uczniowie ZSO nr 2 w Rykach podczas powrotu do domu nie mogli ochłonąć z wrażenia, jakie na nich zrobiła atmosfera, akcje siatkarskie oraz uczestnictwo w wydarzeniu, które najczęściej mogą oglądać w telewizji. Po powrocie do szkoły w poniedziałek pierwsze pytanie, jakie padło brzmiało: kiedy następny wyjazd?!


Zabawy andrzejkowe

Rokrocznie w naszej szkole podtrzymuje się tradycje związane z Andrzejkami. Tym razem obchodzono je 25 i 26 listopada.

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie zródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Dzieci z niecierpliwością oczekują na ten niezwykły, inny niż wszystkie dzień - dzień tajemniczych zabaw. Ten niezwykły czas, tradycyjnie miał również miejsce i w naszej szkole. Dyskotekę przygotował Samorząd Uczniowski, uczniowie tańczyli w rytm ulubionej muzyki, przygotowanej przez szkolnych didżejów. Przed wejœciem na salę mogli wrzucić symboliczny grosik na akcję prowadzoną w szkole "Góra grosza".

W tym dniu można było sobie również powróżyć. Przepowiednie dotykały różnych tematów. Najczęœciej dotyczyły uczuć, przyszłych zawodów, sytuacji materialnej czy postępów w nauce. śmiechom i zabawie nie było końca. Przyszłe losy przepowiadano z daty urodzin, wylosowanych kolorów, kwiatów, serc z imionami. W klimat obrzędów andrzejkowych wprowadzili uczniów przedstawiciele gimnazjum, którzy wspólnie z opiekunkami – paniami Agnieszką Kurdziałek i Marią Żaczek, przygotowali nietuzinkowy wieczór kabał.

Hokus – pokus, czary - mary,

niech się spełnią andrzejkowe czary


11 listopada

"Nie pytaj o to, co Ojczyzna zrobiła dla Ciebie.

Czyń rachunek sumienia z tego, co Ty zrobiłeś dla niej".

11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymœ trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. 7 listopada szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas niej przypomniane zostały nam dni, ze 123 lat niewoli, począwszy od dnia kiedy to Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego walką o wyzwolenie aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności. Akademia została przygotowana przez uczniów klasy Vb oraz uczniów z klas gimnazjalnych pod kierunkiem pań Ewy Sulej i Hanny Witek.

Dekorację wykonało koło dekoratorskie pod kierunkiem pani Danuty Kępki.

11 listopada odbyły sie powiatowe uroczystoœci 95 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w których udział wzięli również uczniowie naszej szkoły.


Zebrania z rodzicami - 28.10.2013

Dnia 28.10.2013 roku - spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi

klasy I -IV szkoły podstawowej - godz.16.30

klasy V i VI szkoły podstawowej oraz klasy I, II i III gimnazjum - godz. 17.00


Otrzęsiny klas I gimnazjum

22.10.2013 roku odbyły się otrzęsiny klas I gimnazjum, które stały się już tradycją w naszej szkole. W tym roku szkolnym zostały przygotowane przez panie Monikę Mierzwińską i Annę Żaczek we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Całość prowadzili uczniowie klasy IIIa gimnazjum - Łukasz Buczek i Kacper Masztalerz.

Konkurencje oceniało jury w składzie: p. dyr. Hanna Majek, p. Beata Tarczoń, przedstawiciel SU - Anna Lipska.

Pani dyrektor rozpoczęła imprezę przez przekrojenie symbolicznych jabłek i wręczenie ich gospodarzom poszczególnych klas I gimnazjum.

A oto konkurencje, z którymi zmagali się uczniowie klas I:

"wyścig do szkoły", który polegał na pokazywaniu odpowiednich gestów do poleceń wydawanych przez prowadzacych

"w zdrowym ciele, zdrowy duch" - czyli tańczenie kankana w worku

"śniadanko kotka"

"polowanie na..." - wyławianie z mąki przedmiotu i rozpoznawanie go

"nasz wychowawca" - rysowanie z zawiązanymi oczyma przy podpowiedziach koleżanki/kolegi portretu swojej wychowawczyni

"kot na gazecie" - taniec w parze na gazecie

Na zakończenie gospodarze klas odebrali z rąk p. dyrektor pamiątkowe dyplomy. Najlepszą okazała się klasa I b. W nagrodę otrzymała ona Zieloną Kartę, która upoważnia do wybrania sobie dnia bez pytania, a za rok będzie organizowała otrzęsiny kolejnych klas pierwszych.


Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

"Przyroda naszej okolicy"

1. Organizatorem konkursu jest świetlica gimnazjalna i koło przyrodnicze w ZSO nr 2 w Rykach. Koordynatorem konkursu jest p. Agnieszka Kurdziałek i p. Jolanta Kępka.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów naszej szkoły: klasy 1-6 sp i klasy 1-3 gim.

3. Konkurs będzie trwał od 1.11.2013 do 30.03.2014r

4. Cele konkursu:

- popularyzowanie wiedzy przyrodniczej

- uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody

- rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych

- doskonalenie umiejętnoœci fotograficznych

- wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.

5. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, okazy zwierząt i roślin, wyjątkowe miejsca naszej okolicy.

6. Każdy z autorów może dostarczyć max 4 fotografie o wymiarach 15x21cm. Zdjęcie należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, tytułem pracy, miejscem wykonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia.

7. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

8. Istnieje możliwość przedstawienia zdjęcia wykonanego wcześniej (np. w ubiegłym roku) pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki zawarte w punktach 5 i 6.

9. Technika wykonania prac jest dowolna.

10. Prace należy dostarczać od 04 listopada 2013 do 30 marca2014 roku do p. A. Kurdziałek lub do p. J. Kępki.

11. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 23 kwietnia 2012 r. (termin może ulec zmianie).

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

13. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

14. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej na terenie naszej szkoły .

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

16. Organizatorzy konkursu zwracają się z prośbą o dostarczenie (w miarę możliwoœci) prac na płycie CD-celem prezentacji fotografii na stronie internetowej szkoły (nie jest to warunek uczestnictwa w konkursie).

17. Niniejszy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Życzymy powodzenia!


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 14.10.2013 w naszej szkole obchodziliśmy święto Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz goście zgromadzili się na sali gimnastycznej.

Pan dyrektor Marek Kępka rozpoczynając uroczystość przywitał wszystkich zebranych oraz podkreślił szczególną rolę nauczycieli w kształtowaniu postaw młodego człowieka.

Następnie uczniowie klas klas pierwszych gimnazjum i szkoły podstawowej, przedstawili montaże słowno - muzyczne przygotowane pod kierunkiem swoich wychowawczyń: Moniki Dąbrowskiej, Mirosławy Zykubek, Lidii Królik, Agnieszki Ośko i Joanny Stopy.

Największe brawa otrzymali nasi najmłodsi uczniowie, którzy przygotowali przedstawienie dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze.

Po występach, przyszedł czas na ślubowanie klas pierwszych. Swieżo upieczeni uczniowie powtórzyli słowa ślubowania i od tej pory stali się prawdziwymi uczniami naszej szkoły.

Dopełnieniem tego aktu było pasowanie przez pana dyrektora każdego pierwszaka symbolicznym ołówkiem

Część atystyczną przygotowaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej wykonali uczniowie uczęszczają do świetlicy, a przygotowaną przez Agnieszkę Kurdziałek, Hannę Witek, Renatę Sopiela i Annę Kujda. Całść uświetnił występ chóru pod kierunkiem Tomasza Antolaka.

W dalszej części uroczystości pan dyrektor Marek Kępka wręczył nauczycielom nagrody z okazji Dnia Edukacji.

Głos zabrała pani Monika Zamojska, która z ramienia Rady Rodziców złożyła na ręce dyrektora szkoły serdeczne życzenia z okazji DEN.

Był to ostatni punkt uroczystości szkolnych.


DZIEŃ CHŁOPCA W NASZEJ SZKOLE

Dzień Chłopaka to szczególny dzień dla wszystkich chłopców naszej szkoły, tych najmłodszych i tych starszych. Dziewczynki składały Panom najlepsze życzenia, wręczały drobne prezenty. Z okazji tego święta zorganizowane zostały również dyskoteki: w poniedziałek dla klas 1 - 6 szkoły podstawowej, a we wtorek dla klas gimnazjalnych.


"Sprzątanie świata"

To już 20. "Sprzątanie świata" W tym roku wspólnie "Odkrywamy Czystą Polskę" ! Do akcji przyłączyła się społeczność ZSO NR2.

Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej postrzątali teren wokół szkoły, uczniowie klas IV-VI oraz klasy I-II gimnazjum ulice wokół szkoły i przyległych osiedlach, zaś najstarsi gimnazjaliści z klas III udali się na zabytkowy cmentarz przy ulicy Młynarskiej, gdzie porządkowali mogiły.


WITAJ SZKOŁO

2 września dyrektor szkoły dokonał uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. Pani Monika Zamojska w imieniu Rady Rodziców życzyła uczniom udanego roku szkolnego. Część oficjalna została dopełniona godziną wychowawczą przeprowadzoną w salach lekcyjnych.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 - GODZINA 9.00


GRAFIK NA CAŁY ROK SZKOLNY

Przywóz na zajęcia na godz. 7.30

Odjazdy po zajęciach :

- Poniedziałek - 15.40

- Wtorek - 15.40

- środa - 14.40

- Czwartek - 14.40

- Piątek - 14.40